Deur : Skriba  /  February 12th, 2018

Gebedsbulletin 18 Februarie 2018

“My seun, neem aan wat ek jou sê, maak wat ek jou voorskryf jou eie, hou jou ore oop vir die wysheid, span jou in om te verstaan. Roep insig by, vra na gesonde begrip. Soek dit soos jy silwer sou soek, spoor dit op soos ’n verborge skat. Dan sal jy weet hoe om die Here te dien, sal jy ontdek wat dit is om God te ken”. Spr. 2 : 1 – 5

Sondag: Verootmoediging: Volgens die aanhefteks lê, om God te ken, by wysheid, verstaan, gesonde begrip en “soek daarna”: dink hieroor na, gesels met die Here in u stiltetyd en lees u Bybel lerend.         Ps. 37:30 “Wat die regverdige praat, is wysheid, wat hy sê, stem ooreen met die reg”.

Maandag:  Politiek:  Hierdie bulletin word Maandagoggend saamgestel  en baie gebeur in die tyd totdat u die bulletin in u stiltetyd lees. Die land wag op die uitkoms van die gesprekke met die president en sommige wag in spanning (en met vrees) – wat die uitkoms ook al mag wees, kom ons bid vir vrede en rustigheid in die land. “Die eer van God lê in wat Hy verborge hou, konings se eer lê in wat hulle aan die lig bring”. Spr. 25 : 2

Dinsdag:  Reën: Ons het soveel beloftes al aangehaal dat die Here reën op sy tyd sal gee – en ons glo dit. Nou sê die Here in Eseg.: 17 : 24 “Al die bome in die veld sal weet dat Ek die Here is. Ek maak groot bome klein en klein boompies groot. Ek laat groen bome verdroog en droë bome bot. Ek, die Here, het dit gesê en Ek sal dit doen!”. Hy vra van ons volle vertroue dat Hy dit sal doen.

Woensdag: Regering: Ons sal waarskynlik binnekort nuwe gesigte aan die stuur van sake sien wat ook maar hul pad voel-voel sal uitstippel. Kom ons bid vir alle mense wat in een of ander gesagsposisie sit – bid dat hulle die voorskrifte in Spr. 2 hierbo sal volg en op die Here sal vertrou.

Donderdag: Huis Andrew Murray: Hierdie jeugsorgsentrum huisves meer as 150 wetstoegewysde kinders van baba-stadium tot 17 jr. Daar is 12 huise met tussen 12 en 15 kinders per huis. Wellington-Oos het huis Mopani “aangeneem” en sorg op verskillende wyses vir die 12 kinders.  Charmain is die Versorger en is ’n bekende hier by ons. Bid asseblief vir die sentrum en vir Charmain soos wat die Here u op die hart lê. “U behartig die regsaak van die weeskind en van die mens in nood, sodat niemand op aarde langer in vrees hoef te lewe nie”. Ps. 10 : 18

Vrydag: Geestelike Leiers: Ons dank die Here vir die geestelike leiers wat Hy aan ons gemeente toegedeel het en ons bid dat Hy hulle voortdurend sal lei, dat hulle sy wil, sal ken en sy woord in gehoorsaamheid en in waarheid sal verkondig.  “Ek het toe as profeet opgetree soos ek beveel is….” Eseg. 37:7

Saterdag: Lofprysing: Uit Ps. 56 sê ons vir die Here dat ons vertroue net in Hom lê: “Die dag as ek bang word, vertrou ek net op U. My God, ek prys u woord en ek stel my vertroue in u, ek is nie bang nie. Wat kan ’n blote mens aan my doen?”.

 

In die Nuus