Deur : Skriba  /  March 2nd, 2018

Gebedsbulletin 4 Maart 2018

Abraham se slaaf sê vir Laban: “My eienaar sê ‘Ek leef naby die Here. Hy sal sy engel saam met jou stuur en jou in jou onderneming laat slaag sodat jy ’n vrou vir my seun sal kan gaan haal…” Gen. 24:40. Dis vertroue in ’n God wat voorsien.

Sondag: Verootmoediging: In Rom 4: 23 lees ons: “…..dat hy(Abraham) vrygespreek is omdat hy geglo het, is nie ter wille van hom opgeteken nie, maar ook ter wille van ons wat vrygespreek sal word, óns wat in God glo wat vir Jesus, ons Here, uit die dood opgewek het”.  Lees hierdie nadenkend stadig en buig in ootmoed voor die God van Abraham, Isak en Jakob.

Maandag: Gesondheidsorg; Tuberkulose(TB): Suid-Afrika het en van die ergste tuberkulose-epidemies in die wereld. In 2012 was 950 uit elke 100,000 besmet met TB, ten spyte van enorme vordering in die behandeling van gevalle. Te midde hiervan en die voorkoms van nie-oordraagbare-siektes soos kanker, daal die gemiddelde lewensverwagting van Suid- Afrikaners. Vra die Here vir sy genade om deurbrake te stuur om die tendens te keer. “Sy antwoord was: My genade is vir jou genoeg. My krag kom juis(in jou) tot volle werking wanneer jy swak is.” 2 Kor. 12:9

Dinsdag: Bybelgenootskap : Bybelstap. Die S A Bybelgenootskap werk met buitelandse Bybelgenootskappe saam om die Woord van God te vertaal en wereldwyd te versprei. Gelowiges oor die wêreld skree vir Bybels terwyl die fondse net nie daar is om te voorsien nie. Gemeentes samel  fondse in deur kollektes en Bybelstappe(soos die een op Woensdag  7 Maart) en lewer so ’n belangrike bydrae tot die werk. Kom ons bid vir die werk van die Bybelgenootskap. “Daar kom dae, sê  die Here my God, dat Ek ’n honger oor die aarde laat kom, ’n honger nie na kos nie, ’n dors nie na water nie, maar om die woorde van die Here te hoor.” Amos 8:11.

Woensdag:  Die Kabinet: Wanneer u hier lees sal die nuwe kabinet reeds aangekondig wees. Hierdie span neem besluite wat die lewensomstandighede van miljoene mense beïnvloed. Ons glo dat die Here ons land geseën het met ’n president wat die Bybel as riglyn neem – bid nou dat die kabinet as span ook hul leiding van die Here sal neem. “Vertrou volkome op die Here en moenie op jou eie insigte staat maak nie. Ken Hom in alles wat jy doen en Hy sal jou die regte pad laat loop”. Spr. 3:5 en 6.

Donderdag:   Regstelsel in SA: Die regstelsel gaan in die toekomstige maande onder geweldige druk kom vanweë polities gedrewe en emosionele aanklagte van korrupsie en ander teen hoë profiel individue en instansies. Kom ons bid vir die regsprekende beamptes(landdroste, regters en hoofregters) dat hul ’n fyn aanvoeling sal hê vir die waarheid en die moed sal hê om regverdig te oordeel. “Waar ek gaan, is daar geregtigheid, my pad is die van die reg”. Spr. 8:20

Vrydag: Geestelike Leiers: Ons vra gereeld die Here dat Hy deur ons geestelike leiers met ons moet praat. Om die rede vra ons ook dat die Here ons geestelike leiers so sal seën dat hulle ervaar dat God deur hulle met die gemeente praat.  “Die woord van die Here is volmaak: dit gee  lewe. Die onderwysing van die Here is betroubaar, dit gee wysheid…”. Ps. 19:8

Saterdag: Lofprysing: “Here, laat my wandel volgens u gebooie, want daarin vind ek vreugde. U. verordeninge, laat dié my na aan die hart lê….” Ps. 119:35 & 36.

 

 

In die Nuus