Deur : Skriba  /  March 14th, 2018

Gebedsbulletin 11 Maart 2018

“Dit was vir hulle ’n vreugde om na die Here te vra en Hy het Hom deur hulle laat vind en hulle rus gegee na alle kant toe”. 2 Kron. 15:15.

Sondag: Verootmoediging: Die geskiedenis van koning Asa van Juda is om ons onthalwe opgeteken in die boeke Konings en Kronieke – lees dit en skep moed dat God vir die sorg wat na Hom vra. “Die Here het sy oë oral op die aarde sodat Hy die kan help wat met hulle hele hart op Hom vertrou” 2 Kron. 16:9

Maandag: Kategese: Dank die Here vir kategete wat bereid is om ons jongspan te onderrig. Bid asseblief dat die Here hulle sal toerus om die evangelie van Jesus op ’n praktiese intressante wyse aan te bied. Bid ook dat katkesante sal dors na die waarheid en die gewoonte sal aanleer om getrou Bybel te lees. “Daar kom dae, sê  die Here my God, dat Ek ’n honger oor die aarde sal laat kom: ’n honger nie na kos nie, ’n dors nie na water nie, maar om die woorde van die Here te hoor”. Amos 8:11

Dinsdag: Reën: Ons het nou lanklaas ’n bietjie reën gehad en ons voorrade is reeds kritiek laag – wat ons oor die tyd geleer het, is dat net God kan vir ons reën gee. Daarom bid ons met vrymoedigheid dat Hy uit liefde vir die skepping, ook buitenstyd, reën sal gee waar dit uiters nodig is. “Wie het vir die stortreën ’n pad oopgekap en vir die donderwolke hul koers bepaal sodat dit reën………..   Het die reën ’n vader?  Job 38:25.

Woensdag: Waar geloof die meeste kos: Verhale oor die vervolging van gelowiges skok hoorders en laat hulle roep tot die Here om in te gryp. Tog sê Christene wat onder vervolging lei, dat die kerk groei soos vervolging in intensiteit toeneem. Bid vir die miljoene gelowiges wat hulle lewe in tronke deurbring en veral vir hulle wat gemartel word. Bid vir die familie van hierdie gevangenes vir beskerming en versorging deur die liggaam van Christus.  “Dit is die Here wat sorg vir die wat Hom eer, vir die wat op sy mag vertrou om hulle van die dood te red en hulle in die lewe te hou in hongersnood”.  Ps. 33:18

Donderdag: Siekes: Die besoek van siekes as bewys van liefde en omgee, was vir die Here Jesus baie belangrik. Lees gerus daaroor in Matt. 25. Terwyl ons bid vir siekes en vir die aanraking van die Here, kweek asseblief die gewoonte  aan om een of meer te besoek – dis deel van voorbidding!  Jesus sê;  “Dit verseker Ek julle: Vir sovêr julle dit aan een van die geringstes van hierdie broers van My gedoen het, het julle dit aan My gedoen”.Matt 25:40

Vrydag: Geestelike Leiers: Die gemeente is geseënd met ’n hele aantal geestelike leiers, elkeen op sy terrein. Kom ons bid vir hulle, vra die Here om deur hulle sy wil aan die gemeente bekend te maak. Bid vir hulle gesinne, vra vir vrede, vreugde en ’n ervaring van die nabyheid van die Here in alles wat hulle doen dit. “My woonplek sal by hulle wees; Ek sal hulle God wees….” Eseg. 37:27

Saterdag: Lofprysing: “So sê die Here, die Almagtige: Ek is die eerste en Ek is die laaste, buiten My is daar geen God nie. Wie soos Ek is, laat hom dit sê, laat hom sy saak stel en dit aan My voorlê … laat hom verklaar wat gebeur het en wat nog sal gebeur” Jes 44:6 – Nee HERE daar is niemand soos U nie – ek loof en prys u Naam alleen!!

 

In die Nuus