Deur : Skriba  /  August 3rd, 2018

 

Gebedsbulletin 5 Aug. 2018

“Skryf wat Ek aan jou gaan openbaar duidelik op kleitablette sodat mense dit sommer in die verbygaan kan lees”. Hab. 2:2

Sondag: Verootmoediging: Theo Geyser sê die reis na God is ’n reis na binne en eindig nie hier op aard nie – sy Gees is daar binne om jou te leer en te lei. Dink daaroor na en praat met die Here daaroor in jou stiltetyd. “Ek sal my Gees in julle gee….” Eseg. 36:27

Maandag: Getuienis na buite: Bid asseblief saam met die Getuienisbediening dat die openbare getuienis van gelowiges, rustigheid sal bring in Hermanus, in Reitz en op treine na die Kaapse Vlakte. Sag 8:23……. “ons wil met julle saamgaan, want ons het gehoor God is by julle”.

Dinsdag: Reën: Na die welkome reën in Junie het dit by ons omtrent glad nie gereën in Julie nie .. terwyl ons dankie sê vir die groen rondom ons, kan ons vra vir die laat reëns en vir reën op die gebiede waar dit nog glad nie gereën het nie. “Hoe

voorspoedig, hoe mooi sal die land nie wees nie!”. Sag 9:17 en 10:1 “Vra vir die Here reën in die tyd wanneer die laat reën moet kom. Hy maak die reenwolke en laat die stortreens val. Hy gee vir mense die groen plante in die veld”.

Woensdag: Leraar vir Middelburg:  Die teleurstelling in Middelburg oor die jong

dominee wat nie meer kom nie, is groot. Hulle gaan weer probeer en vra ons om hul gemeente in gebed te ondersteun. “Toe het ek die Here hoor vra: Wie kan Ek stuur? Wie sal ons boodskapper wees?” Jes. 6:8

Donderdag: Die Gawes v/d Gees. Bid dat die Here ʼn begeerte in lidmate se harte wakker sal maak om seker te maak watter gawes die Gees aan elkeen toegedeel het (Rom 12) en bid dat die gawes in die gemeente tot voordeel van ander aktief werksaam sal raak. “Herskep, o Gees, laat ons herleef, maak wakker elkeen in u kerk” Lied 436 vers 3.

Vrydag: Geestelike Leiers: Die Here sê “’n Priester(geestelike leier) moet met kennis kan praat, daar word verwag(die Here verwag) dat hy die volk sal kan leer wat my wil is, want hy is ’n boodskapper van die Here die Almagtige”. Sag 2:7

Saterdag: Lofprysing: U troon, o God staan vir ewig vas, met u koninklike septer laat U reg geskied. U het die reg lief en U haat die onreg. Uit Heb 1:8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In die Nuus