Deur : Skriba  /  August 27th, 2018

Gebedsbulletin 26 Augustus 2018
“Die Gees van die Here my God het oor my gekom; die Here het my gesalf om ’n blye boodskap te bring aan die mense in nood, Hy het my gestuur om die wat moedeloos is, op te beur, om vir die gevangenes vrylating aan te kondig….” Jes. 61:1-7 lees dit asb. aandagtig deur.
Sondag: Verootmoediging: Dink in u stiltetyd na oor die teksverse in Jes. 61 en lees ook in Luk. 7 hoe Jesus die verse aanhaal en die getuigskrif oor Johannes die Doper! Dank die Here vir u “vrylating” al kan u nie die dag en datum onthou nie! “Julle sal genoem word; Priesters van die Here, dienaars van ons God”. Jes. 61:6
Maandag: 40-Dae; Weduwes, wese en enkelopendes. In die 40-dae oordenkings word ons aangemoedig om as priesters voorbidding te doen vir weduwees, wese en enkelopendes. Ons kan dit doen as gesalfdes en dan bid ons so: ‘Dankie, Jesus, dat U vir my die perfekte voorbeeld van ’n priester is. Werk deur u Gees so in my dat ek al meer dit kan word wat U in my sien’. Uit 40-Dae handleiding.
Dinsdag: Reën: Vandag dank ons die Here vir die mooiheid rondom ons. Ons dank Hom dat die reën moed gebring het, vooruitsigte vir oeste, genoeg koue-eenhede vir die someroeste en damvlakke wat beduidend hoër is as verlede jaar dieselfde tyd. “Hy het die vroeë en laat reëns soos voorheen gegee. Die dorsvloer lê vol koring, die parskuipe loop oor van wyn en olie. Jy sal oorgenoeg hê om tee et en jy sal die Naam van die Here jou God prys!” Joël 2:23 – 25
Woensdag: Rekenskaptyd in skole: Daar lê toetse en eksamens vir ons leerders voor. Kom ons bid vir die ywer by leerders om leermateriaal te bemeester, die toewyding om getrou te wees in voorbereiding en die krag om te volhard. “Here, ek het gehoor wat van U vertel is en ek is vervul met ontsag vir wat U gedoen het. Doen dit ook nou in ons tyd, laat u(groot) dade ook in ons tyd ervaar word….” Hab. 3:2
Donderdag: Grondkwessie: Die emosie rondom die grondkwessies dreig om geweld te laat toeneem en die ekonomie verder in die rooi te druk. Kom ons bid vir helder denke, ’n kalme benadering en ’n toegeneendheid tussen alle partye betrokke. “Ek sou jou nie vra as Ek honger sou kry nie, want die aarde en alles wat daarop is, behoort aan My”. Ps. 50:12
Vrydag: Geestelike Leiers: Tydens die bespreking en oorweging van nuwe bedieningstrukture vir die gemeente het ons weereens onder die indruk gekom van die rol van geestelike leiers in die gemeente van die Here. Hulle is sigbare verteenwoordigers van Jesus Christus en die stem van die Heilige Gees veral waar vernuwing en verandering ter sprake kom. Daarom moet ons vir hulle intree by God – en nie net vir predikante nie – ons hoor ook die stem van die Heilige Gees deur lidmate!
Saterdag: Lofprysing: Na die week van voorbidding en verootmoediging, roep die Here ons uit Ps. 46 “Bedaar en erken dat Ek God is, hoog bo die nasies, hoog bo die aarde. Die Here, die Almagtige, is by ons, die God van Jakob is vir ons ’n beskutting!”

In die Nuus