Deur : Skriba  /  September 14th, 2018

 

Gebedsbulletin 16 September 2018

“Ek sal My voor die oë van al die nasies laat ken as die groot en die heilige God en hulle sal besef dat Ek die Here is.” Eseg. 38:23

Ons bid: “Here maak my ’n instrument in u hande dat ander kan besef dat U die alleenwyse, almagtige en liefdevolle God is!” Eseg. 39:7: “Ek sal my heilige Naam laat ken onder my volk….en die ander nasies sal besef dat Ek, die Here is…”

Sondag: Verootmoediging: Die verse hierbo laat mens dink en bring nuwe toewyding en oorgawe. Gesels hieroor met die Here in u stiltetyd. “Here, ek het gehoor wat van U vertel is en ek is vervul met ontsag vir wat U gedoen het.” Hab. 3:2

Maandag: Gemeente-bedieningstruktuur: Die Kerkraad het  nuwe bedienigstrukture vir die gemeente goedgekeur. Dit is ’n enorme uitdaging en ons vertrou op die Here om die proses te lei, rigting te gee, toe te rus na behoefte, insig, wysheid en die krag om dit deur te voer tot verheerliking van sy Naam. Bid asseblief saam met ons! “Die Here bepaal ’n mens se koers; hoe sal ’n mens weet waarheen hy moet gaan?” Spr. 20:24

Dinsdag: Reën: Ons dink anders oor water, ons doen anders met water,  ons gesels anders oor water en ons bid anders oor reën. Mag die Here gee dat ons verantwoordelik met water as skaars hulpbron sal werk en altyd op Hom sal vertrou om ons gebede vir reën te verhoor.”Loof die Here, want Hy is goed. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Loof die God van die hemel! Aan sy liefde is daar geen einde nie.” Uit Ps. 136

Woensdag: Dis Lentetyd! Ons wat nog bevoorreg is om in die veld te kom, sien die veld ontwaak op duisend maniere! Kan u u indink hoeveel blomme staan in die veld rondom Wellington? Dis onbeskryflik mooi en toe ons Sondag vanaf Robertson kom is die botterblomme bloedrooi langs die pad. Ons God het dit geskep – dank en loof Hom daarvoor en lees weer ’n paar verse uit Ps. 136!

Donderdag:  Gemeentefees Plaasmark: Beplanning: Die beplanning van die Gemeentefees van 27 Oktober begin reeds en ons bid vir gewillige werkers wat met toewyding woeker om dit ’n werklike fees te maak. Bid  veral dat die geleentheid ’n besef sal bring van ons afhanklikheid van God ons Vader en dankbaarheid vir wat Hy ons toelaat om te besit. “Ek gee vir jou goud in die plek van brons, silwer in die plek van yster, brons in die plek van hout, yster in die plek van klip. Ek laat vrede oor jou regeer”             Jes. 60:17

Vrydag: Geestelike leiers. Hierdie week bid ons vir hulle en hulle gesinne. Vra die Here om vir hulle vrede, blydskap en vreugde te gee en ʼn ervaring van sy teenwoordigheid dag vir dag. “U omsluit my van alle kante, U neem my in besit” Ps 139:5

Saterdag: Lofprysing  “Ek wil U met my hele hart loof. Laat die gode maar hoor ; dit is tot u eer dat ek sing. Ek wil na u heilige tempel toe buig en u Naam roem om u liefde en trou, want U het u Naam en u woord bo alles gestel. Ps 138:1.

 

In die Nuus