Deur : Skriba  /  November 23rd, 2018

Gebedsbulletin 25 November 2018

“Elisa het gebid: ‘Here, maak tog sy oë oop dat hy kan sien’ Die Here het die oë van die slaaf oopgemaak en hy het gesien: die berge rondom Elisa was vol perde en strydwaens van vuur.” 2 Kon 6:17

Sondag: Verootmoediging: Ons sukkel om te sien. Waarheen wil die Here met ons gemeente, ons staan by ’n kruispad. Ons bid,’Here, maak ons oë oop sodat ons kan sien hoe lyk ’n Geesvervulde gemeente wat U in gehoorsaamheid dien, en wys vir ons die pad daarheen!’  “Maak my u wil bekend, Here, leer my u paaie”. Ps. 25:4

Maandag: Herder vir die Gemeente: Raak ’n medewerker in die proses om ’n nuwe leraar te beroep. Bly op hoogte van die vordering in die verskillende fases soos die proses vorder en bid met insig soos die Heilige Gees u lei. “Red u volk(gemeente) en seën die wat aan U behoort: wees vir hulle ’n herder en sorg altyd vir hulle”. Ps. 28:9

Dinsdag: Reën: Die droogde het ons opnuut weer geleer om in afhanklikheid van die Here te lewe. Laat ons elke keer as ons aan reën dink, ook dink hoe afhanklik ons werklik van die Here is. Dank die Here vir water uit ’n kraan, lig en krag by die druk van ’n skakelaar en vir die baie dinge wat ons as vanselfsprekend aanvaar. “Die hemel getuig van die mag van God, die uitspansel maak die werk van sy hande bekend”. Ps. 19:2

Woensdag: Matrieks: Klaar geskryf en nou vir die “onbepaalde” tyd van hul lewe, die wag vir uitslae en dan die volgende fase. Ons bid: ‘ Here vou hulle toe in u genade en liefde, beskerm hulle en gee dat hulle met hoop na die toekoms kan uitsien’. “Die Naam van die Here is ’n sterk vesting; die regverdige vind daar skuiling”. Ps. 18:10

Donderdag: Stukkende Suid-Afrika. Ons kan ure oor ons land klae sonder om te jok of ons te herhaal – dit is nie moeilik nie. Wat moeilik is, is om gesprekke positief te draai en ons vertroue in die Here te verklaar. Daar moet ’n verskil wees tussen die wat die Here dien en die wat Hom nie dien nie(Mal 3:17). Kom ons vra die Here om ons vertroue in Hom as Heerser oor alles te herstel en ons so te lei da tons Hom verheerlik in ons gesprekke(veral in hierdie tyd). “Wat julle sê moet altyd vriendelik wees en van goeie smaak getuig; en julle moet weet hoe julle elkeen behoort te antwoord” Kol  4:6

Vrydag: Geestelike Leiers: Ook hulle raak moeg soos die jaar ten einde loop en veral waar ons sonder een van ons leraars die jaar moet afsluit. Bid asseblief dat die Here krag sal gee vir die laaste skof en dat daar geleentheid sal wees vir ’n bietjie uitspan later. “….mag die mense(gemeente)  gedurig vir hom bid en die hele dag seënbedes vir hom uitspreek.” Ps. 72:15

Saterdag: Lofprysing:    “ Here, u woord, is volmaak, u onderwysing is betroubaar, u bevele dui die regte koers aan, u gebod is helder, u eise is goed en u bepalings is reg. Ons prys u Naam”. Skrifgebed uit Ps. 19 vanaf vers 8.

 

In die Nuus