Deur : Skriba  /  December 3rd, 2018

Gebedsbulletin 2 Desember 2018

Koning Ahasia van Juda, seun van Joram, het vir Joram seun van Agab in Jisreël gaan besoek waar hy siek gelê het.2 Kon 8:29

Sondag: Verootmoediging: Siekebesoek – ons sê ‘jy was nog nooit spyt oor die besoek wat jy afgelê het nie, maar dikwels oor die wat jy nie gedoen het nie’. Dink hieroor na en besluit of daar nie dalk nog een of meer besoeke is wat vir u uitstaande is, voor die einde van die jaar nie. “Dra mekaar se laste en gee op die manier uitvoering aan die wet van Christus”. Gal 6:2

Maandag: Herder vir die gemeente. Die voorsitter van die pre-advies het Sondag vriendelik(ook ernstig) versoek dat die hele gemeente betrokke sal raak by die proses deur te bid, kandidate te nomineer, vergaderings van die pre-advies by te woon en met verwagting uit te sien na die een wat die Here vir die gemeente aanwys. “Voer jou opdrag stiptelik en onberispelik uit tot op die dag dat ons Here Jesus Christus kom”. 1 Tim 6:14

Dinsdag: Reën; Dit is oestyd in die winterreën streke en reën kan skade doen. Tog is daar reën in sekere van hierdie gebiede nodig. Kom ons erken ons afhanklikheid van die Here in hierdie verband, en bid vir gunstige weer vir elke gebied. “Belowe Ek nie goeie dinge vir die wat opreg lewe nie?” Miga 2:7

Woensdag: Ons Jongmense: Dit is die tyd van wegbreek – Hermanus, Jeffriesbaai en ander plekke  waar tieners bymekaarkom. Kom ons bid die beskerming van die Here oor hulle veral wanneer hulle op die paaie van ons land reis, maar ook wanneer hulle kuier en vrolik verkeer. “Julle moet haat wat verkeerd is, julle moet liefhê wat goed is, ….dan sal die Here, die Almagtige, Hom oor julle ontferm” Amos 5:15

Donderdag: Kry perspektief!!    As jy kos in die yskas het, ʼn dak oor jou kop, is jy ryker as 75% van alle mense op aarde. As jy ʼn positiewe bankrekening het, geld in jou beursie en ekstra kleingeld iewers, is jy deel van die 8% rykste mense op aarde. As jy vanoggend gesond wakker geword het, is jy meer geseënd as miljoene wat of in die hospitaal is of nie vandag sal oorleef nie. As jy nog nooit vir jou geloof in Christus vervolg was of ʼn nag honger gaan slaap het nie, is jy beter af as 700 miljoen mense op aarde. Ruimte ontbreek vir meer voorbeelde – die boodskap is: prys die Here en bewys liefde aan dié in nood, die weduwee en wese. God sal glimlag oor jou!!

Vrydag: Geestelike Leiers: Die programme is vol van dinge wat nog voor die jaar klaargemaak moet word en tussenin kom verrassings ook nog! Bid asseblief vir hulle ’n kalme gees, moed en krag toe vir die laaste skof. Bid dat ons geestelike leiers

werklik toegerus sal wees vir al die uitdagings wat mag opkom. “Die Here is goed vir die wat op Hom bly hoop, vir die mens wat na sy wil vra; dit is goed om geduldig te bly wag op die hulp van die Here;” Klaagl. 3:26

 

Saterdag: Lofprysing:     In Ps 48 sê die Koragiete: “In hierdie stad het God Hom as beskermer geopenbaar” bid dat dit ook in Suid-Afrika waar sal wees en dat alle mense dit sal ervaar..

 

 

In die Nuus