Deur : Skriba  /  February 1st, 2019

 

Gebedsbulletin 3 Februarie 2019

Ek sal My voor die oë van al die nasies laat geld as die groot en heilige God….” Eseg. 38:23

Sondag: Verootmoediging: Dink oor die heiligheid van God; kom onder die indruk van sy Grootheid, sy Liefde, Barmhartigheid en sy Genade. Gesels met Hom daaroor in u stiltetyd en dank Hom vir die voorreg om Hom Vader te noem. “Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus” 2 Kor. 1:2

Maandag: Leraar vir die gemeente: As die planne uitwerk is die onderhoude met kandidate teen hierdie tyd afgehandel en kan ons aanbevelings aan die Kerkraad maak. Ons is steeds opgewonde oor die uitkoms. Bid asseblief saam met ons dat die Heilige Gees duidelike leiding sal gee vir die pad vorentoe. “Ons het gevas en die hulp van ons God gevra vir die onderneming, en Hy het ons gebede verhoor”. Esra 8:23

Dinsdag: Reën: Ons hoor hartseer stories van boere wat hul aanteelvee afverkoop omdat hulle net nie meer kan voortgaan met die voerdery nie. Selfs die aangeplante weidings (veral lusern) groei nie nou nie ten spyte van daaglikse besproeiing! Kom ons vra die Here vir uitkoms in die verdroogde gebiede. Ons betuig ons afhanklikheid van die Here en bring Hom die eer vir sy grootheid en majesteit veral in tye wat ons voel asof die Here vêr is. “Die Here, die Almagtige, is by ons, die God van Jakob is vir ons ’n beskutting”. Ps. 46:12 (eintlik moet mens die hele Ps. 46 lees!).

Woensdag: Bejaardes: Daar is bejaardes in ons gemeenskap(en gemeente) wat vereensaam omdat hul nie gereelde besoek ontvang nie. Wil u nie oor die saak bid en by die Here hoor of u nie een of meer bejaardes kan “aanneem” vir hierdie jaar nie – die Here self sal u lei oor die mate van betrokkenheid wat Hy verwag.  “omdat ek die armes gered het wat om hulp roep, die weeskind en die wat geen helper het nie.  … ek het die hart van die weduwee bly gemaak, ek was oë vir die blindes, voete vir die kreupeles, ’n vader vir die armes….” Job 29 vanaf vers 12.

Donderdag: Vat-5 vers: Hierdie is ’n belangrike skakelpunt in die gemeentestruktuur en funksioneer op die basis van “omgeegroepe” soos in die Nuwe Testament. (Filemon vers 2). Kom ons bid vir ’n aktiewe vat-5stelsel waar ons as gemeente mekaar leer ken en liefkry. Bid vir toegewyde leiers en die leiding van die Heilige Gees in onderlinge skakeling en wyksbyeenkomste. In dieselfde verband vra ons dat u bid vir die geestelike versorgers in die gemeente. “Lê jul toe op die gawes van die Gees, maar veral daarop om God se boodskap te verkondig.-. streef dan na dit wat tot opbou van die gemeente dien, sodat julle daarin kan uitmunt”. 1 Kor. 14 vers 1 en 12.

Vrydag: Geestelike Leiers: Ons het groor waardering vir Ds. NJ en sy span wat hard werk om al die punte bymekaar te hou. Ons bid dat die Here krag en insig sal gee, maar ook vrywillige helpers om die las vir hulle bietjie ligter te maak. “Die liefde van Christus dwing ons, omdat ons tot die insig gekom het dat een vir almal gesterwe het...” 2 Kor. 5:14

Saterdag: Lofprysing: “ Bedaar en erken dat Ek God is, hoog bo die nasies, hoog bo die aarde”. Ps. 46:11

 

In die Nuus