Deur : Skriba  /  February 8th, 2019

Gebedsbulletin 10 Februarie 2019

God hou my paaie dop en tel elke tree wat ek gee(loop)” Job 31:4     Na aanleiding van Stephan Joubert se tema “Die Jesus loop”.

Sondag: Verootmoediging:   Vra, in u stilword voor die Here, die Heilige Gees om u voortdurend daarvan bewus te maak dat “God elke tree van u tel”. Miskien sal u dan versigtig trap rondom mense, veral met u woorde. Tyd vir stilword en nadenke.        “Vra julle voortdurend af of iets vir die Here aanneemlik is” Ef. 5:10

Maandag: Leraar vir die gemeente: Die werk van die pre-advies  is nog nie afgehandel nie en ons vra asseblief u voortdurende voorbidding om die leiding van die Heilige Gees. Ons vertrou dat die Here vir ons iemand sal stuur wat “die Jesus loop, loop”. “Moet daarom nie onverstandig optree nie, maar probeer te wete kom wat die Here wil julle moet doen”. Ef. 5:17

Dinsdag: Reën: Prys die Here vir mooi reëns in groot dele van die Karoo, ons is baie bly dat dit oor ’n uitgestrekte gebied gereën het. Ons kan maar weer in afhanklikheid  vra dat damme weer aangevul word en dat opvolg reëns sal val. “Ons moet die Here ons God dien wat ons die groot reëns  gee, elkeen op die regte tyd” . Jer. 5:24

Woensdag: Barmhartigheid: Ons verneem van 21 behoeftige gesinne en dit gryp ons aan die hart. Jesus wil hulle voed, maar deur ons, sy kinders. Daarom, terwyl u bid vra leiding oor hoe om u gebede waar te maak. “….maar toe hy hom sien, het hy hom innig jammer gekry”. Luk. 10:33

Donderdag: Verkiesingsbeloftes:  “Here, ons word omring en toegegooi onder verkiesingsbeloftes. Terwyl ons vir ’n regverdige verkiesing bid wil ons ook bid dat U vir ons ’n gees van onderskeiding sal gee sodat ons nie so liggelowig sal wees en maklik ophoop gejaag word nie! Ons vra ook vir rustigheid tydens die veldtogte.  “Vra watter pad die beste is en loop dit, dan sal julle rus vind”. Jer. 6:16

Vrydag: Geestelike Leiers: Ons het groor waardering vir Ds. NJ en sy span wat hard werk om al die punte bymekaar te hou. Ons bid dat die Here krag en insig sal gee, maar ook vrywillige helpers om die las vir hulle bietjie ligter te maak. “Die liefde van Christus dwing ons, omdat ons tot die insig gekom het dat een vir almal gesterwe het...” 2 Kor. 5:14

Saterdag: Lofprysing      In Ps 48 sê die Koragiete: “In hierdie stad het God Hom as beskermer geopenbaar” bid dat dit ook in Suid-Afrika waar sal wees en dat alle mense dit sal ervaar..

@@@

 

 

 

In die Nuus