Deur : Skriba  /  March 8th, 2019

Gebedsbulletin 10 Maart 2019

“Hy bring die verlossing en niemand anders nie. Daar is geen ander naam op die aarde aan mense gegee waardeur God wil dat ons verlos moet word nie”. “Julle moet maar self besluit wat voor God reg is: om aan julle gehoorsaam te wees of aan God”. Hand 4: 12 en 19

Sondag: Verootmoediging: Verder tot die aanhefteks sê Petrus:    “…..dit is onmoontlik om nie te praat oor wat ons gesien en gehoor het nie”.(vers 20).  Dink in u stiltetyd of u nog so onder die indruk is van die boodskap van Jesus as die Christus.

Maandag: Leraar vir die gemeente. Die pre-advies doen ’n vriendelike beroep dat die gemeente verdraagsaam sal wees met die proses waarin ons verkeer. Verdere onderhoude is gevoer, intusen is verdere kandidate genomineer en die proses loop aan. Bid asseblief vir wysheid en insig. “Van hierdie evangelie het ek dienaar geword, ’n voorreg wat God in sy genade vir my gegee het deur sy krag in my te laat werk”. Ef. 3:7

Dinsdag: Reën: Vandag bid ons dat dit in die omstreke van Beaufort Wes sal reën. Dit is steeds bitter droog daar en die water is min, selfs boorgate word droog; intussen dank ons die Here vir die koelte en effense reën hier in Wellington. “Inwoners van Sion, julle moet bly wees en juig tot die eer van die Here, want Hy het die reën betyds laat kom, Hy het die vroeë en laat reëns soos vroeër gegee”. Joël 2:23

Woensdag: Die Kerk van Christus: Na die  gebeure in Melkbos gemeente wil ons pleit dat u volhardend sal bid dat die “boodskap van die nuwe lewe”(Hand 5:20) onvervals en suiwer in die Kerk van Christus(en spesifiek hier by ons) verkondig sal word. “Ek het u woorde verslind toe hulle gekom het, hulle was vir my ’n vreugde; ek was bly daaroor dat u Naam oor my uitgeroep is, Here, almagtige God”. Jer. 15:16

Donderdag:  Nuus van die Dag: Die nuus van die dag, vroeg of laat, skep gebedsgeleenthede. Tans is alles rondom  stemdag in Meimaand, groot nuus met manifeste van politieke partye voorop. Dit is die verklaarde beleid van die regering om werkgeleenthede te skep omdat dit mense bymekaar bring en versoenend werk.  Kom ons bid dat misdaad uitgeroei sal word, dat meer en meer mense in diens gestel word en dat die ekonomie sal groei tot voordeel van elkeen wat hier woon, “…hulle sal tuine aanlê en die vrugte daarvan eet”. Amos 9:14

Vrydag: Geestelike Leiers: Hulle ontvang hul opdrag direk van die Heilige Gees en ons gebed is dat hulle ook die krag en toerusting sal ontvang om onder alle omstandighede die boodskap suiwer sal hou. ”Gaan staan in die poort van die huis van die Here en roep hierdie woorde uit….” Jer. 7:2 en “Gaan staan in die tempel en verkondig aan die volk die boodskap van die nuwe lewe”. Hand 5:20

Saterdag: Lofprysing: Die hele Ps. 117 is vandag ons loflied: “Prys die Here alle nasies, loof Hom alle volke, want sy liefde vir ons is sterk, aan die trou van die Here is daar geen einde nie! Prys die Here”.  U kan hiervan, ook in die eerste persoon, ’n skrifgebed maak.

 

 

In die Nuus