Deur : Skriba  /  March 15th, 2019

Gebedsbulletin 17 Maart 2019

Jesaja gee die volgende voorspelling in Jes. 11:1 en 2: “’n Takkie sal uitspruit uit die stomp van Isai, ’n loot uit sy wortels sal vrugte dra. Die Gees van die Here sal op Hom rus: die Gees wat wysheid en insig gee, die Gees wat raad en sterkte gee, die Gees wat kennis verleen en eerbied vir die Here”

Ons fokus hier voor Paastyd op die Here Jesus en wat Hy kom doen het en uit dankbaarheid wil ons Hom gehoorsaam en doen wat Hy vra.

Sondag: Verootmoediging: Die Here Jesus belet mense in Matt. 12:16 om in die openbaar oor Hom te praat en dan word Jes. 42 aangehaal om die vervulling van die belofte te bevestig dat Hy werklik van God kom. “…..Ek sal my Gees op Hom laat kom… en op Hom sal die nasies hulle hoop vestig Matt. 12:18. Die Here Jesus self sê in Luk. 4: “Vandag is hierdie Skrifwoord wat julle nou net gehoor het, vervul.

Maandag: Herder vir die Gemeente: Dries Volschenk beklemtoon in die konsistorie die rol en funksie van die leraar in die gemeente en onderneem om vir die pre-advies, kerkraad en gemeente te bid vir leiding deur die Heilige Gees in die proses om ’n leraar te vind. “Iemand wat God se boodskap verkondig rig hom tot mense en praat woorde wat geestelik opbou en bemoedig en vertroos”. 1 Kor. 14:3  Bid asseblief dat die Here vir ons so iemand sal stuur.

Dinsdag: Reën: Terwyl ek hier skryf reën dit heerlik en die wêreld is nat – al 14mm hier in die dorp. Ons dank die Here vir hierdie lafenis, maar weet ook dat dit die wingerdoeste kan benadeel. Ons erken dat dit net die Here is wat die dinge reël en ons verklaar ons afhanklikheid van Hom alleen. “Wie het die kennis om genoeg wolke bymekaar te bring, om hierdie waterkruike van die hemel om te keer?”. Job 38:37

Woensdag: Dries en familie in Madagaskar: Dit was goed om hom weer te sien en te hoor van hul bediening. Die familie is vêr uitmekaar maar tog is hulle baie gelukkig in hul werk. Bid vir hulle al die toerusting van die Gees toe wat hul daar in die bediening en as gesin nodig het.

Donderdag: Verkiesing in Mei. Meer as 300 partye het vir die verkiesing geregistreer en dit getuig van ’n diep verdeeldheid in ons gemeenskap. Elkeen het ’n manifes en glo dat sy party die waarheid beet het. Bid asseblief vir ’n gees van verdraagsaamheid tussen die partye en ook in die gemeenskap, bid dat geweld en vandalisme nie weer sal voorkom nie. “Maak die beste gebruik van elke geleentheid. Wat julle sê, moet altyd vriendelik wees en van goeie smaak getuig; en julle moet weet hoe julle elkeen behoort te antwoord”. Kol 4:5 en 6

Vrydag: Geestelike Leiers: Daar in Kolossense 4 staan ’n gebedsversoek van Paulus wat ons met groot vrug ook vir al ons geestelike leiers kan bid. “…bid tegelykertyd ook vir ons. Bid dat God vir ons ’n deur vir die woord oopmaak sodat ons die geheimenis van Christus kan verkondig soos dit ons opgelê is”.

Saterdag: Lofprysing: Ons Skrifgebed kom uit Jer 14:22 “Is daar onder die nikswerd gode van die nasies een wat laat reen, wat die hemel sy reen kan laat gee? Is dit nie U wat dit doen nie, Here ons God? Ons vertrou op U, want dit is U wat al hierdie dinge doen

In die Nuus