Deur : Skriba  /  March 22nd, 2019

Gebedsbulletin 24 Maart 2019

Joh. 16:7 “Tog sê Ek vir julle die waarheid: Dit is tot julle voordeel dat Ek weggaan, want as Ek nie weggaan nie, sal die Voorspraak, die Heilige Gees, nie na julle toe kom nie, maar as Ek gaan, sal Ek Hom na julle toe stuur.”

Sondag: Verootmoediging(stilword): Vir nadenke vra ons of die Heilige Gees deur ons dit kan doen wat die Here Jesus in Joh. 16 sê?  “Wanneer Hy kom, die Gees van die waarheid, sal Hy julle in die hele waarheid lei……Hy sal My verheerlik….” Joh. 16:13 en 14

Maandag: Leraar vir die gemeente: Die beroepingsvergadering is belê vir 3 April en ons vra dat u getrou in u voorbidding sal wees, sodat die Here die beroepingsproses tot die einde sal lei. Bid dat die Kerkraad maar net ’n instrument in die hand van die Here sal wees. “In julle harte moet daar net heilige eerbied wees vir Christus, die Here. Wees altyd gereed om ’n antwoord te gee aan elkeen wat van julle ’n verduideliking eis oor die hoop wat in julle lewe”. 1 Pet. 3:15

Dinsdag: Reën: Ons het ’n heerlike koel week agter die rug terwyl daar vanaf Montagu deur die Klein-Karoo tot by Oudtshoorn werklike waternood heers. Die Here het verlede week, toe ons vra, in Beaufort West milde reën gegee, kom ons vra dit ook vir hierdie streek spesifiek.  “Dit gaan goed met mense wat hulle krag in U vind en graag na u tempel toe gaan. Vir hulle gaan daar fonteine oop…..en die vroeë reëns (sal)sy seëninge bring” Ps. 84:6

Woensdag: Makathini Vennootskap: Lees asseblief die afkondiging in die gemeentebulletin en bid vir Lourens en sy gesin. Bid asseblief dat ons by die vennootskap-

vergadering  konstruktief kan bydra tot die werksaamhede op die Makathini vlakte en

opbou van die gemeentes daar. “U laat hulle drink uit strome van u goedheid. U is die bron van die lewe, deur u lig lewe ons”(en sal hulle lewe!). Ps. 36:9

Donderdag:   X-sê 2019: Suid-Afrika gaan op 8 Mei weer stembus toe. Kom ons vra nou al dat die Here hierdie verkiesing  in die volgende maand of wat sal lei – dat vrede sal heers, respek vir die standpunt van teenstanders betoon sal word en dat ons die hand van die Here in die uitkoms sal sien. “Die skelms sal uitgeroei word, maar die wat hul vertroue in die Here stel, sal in besit bly van die land”. Ps. 37:9

Vrydag: Geestelike Leiers: Die kerk van Christus is van vele kante onder druk en maak staat op die voorbidding van gelowiges om in alles deur die Heilige Gees gelei te word. Inderwaarheid is die Kerk maar net instrument in die hand van die Here om sy wil bekend te maak – daarvoor is die leiding van die Heilige Gees onontbeerlik en daarsonder kan die kerk nie kerk van Christus wees nie.  “Elkeen wat dit hoor, moet luister wat die Gees vir die gemeente sê”. Openb. 2:29

Saterdag: Lofprysing:   In Ps 48 sê die Koragiete: “In hierdie stad het God Hom as

beskermer geopenbaar” bid dat dit ook in Suid-Afrika tydens die verkiesing  waar sal wees en dat alle mense dit sal ervaar. Proklameer dat die Here alleen in beheer is en dat Hy ons beskutting is. (Ps. 46:8 “Die Here, die Almagtige, is by ons, die God van Jakob is vir ons ’n beskutting”).

 

In die Nuus