Deur : Skriba  /  May 10th, 2019

Huisgeloof – 12 Mei 2019

Die Here is my herder

Gesels saam

  • As jy vir ‘n skaap ‘n IK moet toeken, hoe slim sou jy sê is meeste skape?
  • Kan jy aan enige skaap-tekste in die Bybel dink, behalwe Psalm 23?

Lees saam

Lees Psalm 23 saam.

Dink saam

  • Noem die dinge in die teks wat vir jou mooi was.
  • Ek wonder hoe sal jy dit wat in Psalm 23 staan aan iemand verduidelik?
  • Wat leer Psalm 23 ons oor God?
  • Wat sê Psalm 23 vir jou oor die mens?
  • Ek wonder watter opdragte hoor ons als vanaf God in Psalm 23?
  • Watter “naam” gee God vir ons in hierdie teks en hoe kan dit ons help om anders oor onsself te dink?

Bid saam

Verdeel Psalm 23 sodat almal in die groep ‘n gedeelte kry. Beeld jou gedeelte grafies uit deur bv. te teken wat dit vir jou beteken. Gee paar minute vir almal om te teken en rangskik dit dan in volgorde. Bid die Psalm saam en kyk elke keer na die prentjie wat by die teksverse pas

Doen saam

Maak hierdie week tyd en kyk die fliek “Babe” saam.

Kinderfokus

Gee die skapies kos:

  • Die idee met hierdie speletjie is dat julle moet probeer om die skapies te voer deur ‘n stukkie opgefrommelde groen papier in ‘n hulahoop te gooi wat ‘n entjie voor hulle op die grond lê.

Gee bv. vir elke persoon 3 gooie om te kyk of hulle die hulahoop kan raak

 

Gebedsbulletin 12 Mei 2019

“Ek het hulle toe vertel hoe my God sy goeie hand oor my gehou het en wat die koning vir my gesê het. Hulle het gesê: ‘Kom ons bou!’ en hulle het die goeie werk aangepak”. Neh. 2:18

Nota: Ons leef in spanning vir die saamstel van ’n nuwe kabinet na die verkiesing, maar wanneer ons die geskiedenis van Esra en Nehemia lees, skep ons moed en weet God is in beheer en Hy sal sorg.

Sondag: Verootmoediging: Dank God vir die voorreg om te bid, dank Hom vir die beloftes in sy Woord(ons Pinkster tema) en dank Hom vir die voorreg om instrument in sy hand te wees. “Ek het as profeet opgetree soos die Here my beveel het…..” Eseg. 37:10

Maandag: Sinodesitting Goudini 13 – 17 Mei 2019. Die Wes- en Suid-Kaap sinode vergader vanaf Maandag in Goudini. Die tema is “Volg Jesus met waagmoed” en die leiers vra dat u bid vir insig, wysheid en “waagmoed” in besluitneming. “Skaars het ek begin praat, of die Heilige Gees kom op hulle net soos op ons in die begin”. Hand 11:15

Dinsdag: Reën: Daar is altyd ruimte om met die Here oor reën te praat. Die graanboere in die Boland verwag dat die grond voor planttyd goed deurnat sal wees en die Kalahari boere verwag reën vir weiding en drinkwater  vir hul diere. “Die dorsvloer lê vol koring en die parskuipe loop oor van wyn en olie. Ek sal julle verged….julle sal oorgenoeg hê om te eet ….” sê die Here. Joël 2:24

Woensdag: Werk van Getuienisbediening:     Die Getuienisbediening is die missionale venster van die gemeente en fokus op skakeling na buite en hulpverlening aan gekoppelde sendelinge. In Madagaskar sit Dries en sy familie met visum probleme, in Makahathini KZN doen Lourens-hulle kosbare werk en in Mosambiek spoel die kleisteen-kerk van Ds. Khosa weg. Die bediening vra u voorbidding vir hul werk . “So het die apostels kragtig getuienis gelewer en die woord van die Here verkondig”. Hand 8:25

Donderdag: Kleingroepe.         Daar is ʼn verskeidenheid kleingroepe in ons gemeente, ons vertrou dat u op een of ander wyse aan ten minste een verbind is – gebedsgroepe, wyksbyeenkomste, gesinsgroepe, Bybelstudie, en nog meer. Bid asseblief vir die byeenkomste en die leiding van die Heilige Gees by elke geleentheid. Bid dat die Gawes van die Gees ook hier duidelik sigbaar sal raak tot opbou van die Liggaam van Christus. Rom 12:6 “Ons het genadegawes wat van mekaar verskil volgens die genade wat God aan elkeen van ons gegee het”.

Vrydag: Geestelike Leiers: Ons geestelike leiers getuig gereeld van hoe afhanklik hulle van die leiding van die Heilige Gees is en van die vermoe om reg te hoor. Bid vir hulle die duidelike leiding van die Heilige Gees toe en ’n gees van onderskeiding. “Bid ook vir my dat wanneer ek preek(of nie preek nie) God my die woorde gee date k die geheimenis van die evangelie met vrymoedigheid bekend kan maak”. Ef. 6:19

Saterdag: Lofprysing: Gesels met iemand vandag oor die goedheid van die Here en van u ervaring van hoe die Here werk. Word ook bemoedig deur die aanhefteks van hierdie bulletin.

 

In die Nuus