Deur : Skriba  /  June 6th, 2019

Gebedsbulletin 9 Junie 2019

Al die sonde wat hy gedoen het, sal hom nie toegereken word nie;  hy laat nou reg geskied en hy doen reg, daarom sal hy in die lewe bly” Eseg. 33:16

Nota: Dit is die laaste bulletin voor die vakansie – ons vertrou dat u veilig sal ry,  goed sal rus en met nuwe energie en ywer die laaste helfte van die jaar sal aanpak.  Wees vesigtig dat u nie deur die vakansie u stiltetyd afskeep nie, die Here regeer ook daar waar u is!

Sondag: Verootmoediging:  Ds. NJ het telkens in die Pinkster ons uitgedaag om selfondersoek te doen oor God se beloftes wat waar geword het in in elkeen van ons se lewe. Lees asb. deur die boekmerk wat voorsien is en vergewis uself van die ryke beloftes van God aan mense. Gal 3:29 “En as julle aan Christus behoort, is julle ook nakomelinge van Abraham en erfgename kragtens die belofte van God”.

Maandag: Pinkster:  Kom ons wy nog hierdie tydjie ook aan die Pnkstertema van “die beloftes van God”. Deur in jou stiltetyd te wandel in die Woord, kom jy op kosbare beloftes af – gesels oor die volgende een met God ons Vader: “Tog is die Here gretig om julle genadig te wees en wil Hy Hom oor julle ontferm: Die Here is ’n God wat reg laat geskied en dit gaan goed met elkeen wat op Hom vertrou”. Jes. 30:18 en “Julle wat die Here aan sy beloftes moet herinner, julle moenie stilbly nie!” in Jes. 62:6

Dinsdag: Reën: Ons damme daal onheilspellend vinnig, maar deur die genade is ons darem nou in ons reënseisoen en kan ons die gedagte met die Here deel. Kom ons bid dat die Here dit sal laat reën waar dit werklik nodig is, dat ons en die mense wat daar woon dit sal sien as genade uit die hand van die Here.   “Dit is nou die tyd om na my wil te vra sodat Ek kan kom en weldade(reën) oor julle uitgiet”.      Hosea 10:12

Woensdag: Vakansiefees/Bybelskool: Kom bid saam met ons vir seën op die vakansieprogram. Ons vra in die eerste plek dat die Here self die jongelinge sal stuur om te kom leer en dan die fasiliteerders te voorsien wat die verskillende aanbiedinge gaan hanteer. “Hoe kan ’n jongmens sy lewe skoon hou? Deur hom te hou aan u woord!” Ps. 119:9

Donderdag:  Verhoudings       Ons bid gereeld vir verhoudings in huwelike, kom ons bid vandag vir werkgewer/werknemer verhoudings. Bid dat daar in hierdie moeilike tye vrede op die arbeidsveld sal heers; dat mense gelukkig sal wees in wat hulle doen en ontmoedig sal word om aan stakings en optogte deel te neem. “Die wat die reguit pad loop, kom waar daar vrede is.” Jes 57:2

Vrydag: Geestelike Leiers:     Ons geestelike leiers getuig gereeld van hoe afhanklik hulle van die leiding van die Heilige Gees is en van die vermoë om reg te hoor. Bid vir hulle die duidelike leiding van die Heilige Gees toe en ’n gees van onderskeiding. “Bid ook vir my dat wanneer ek preek(of nie preek nie) God my die woorde gee dat ek die geheimenis van die evangelie met vrymoedigheid bekend kan maak”. Ef. 6:19

Saterdag: Lofprysing: Gesels met iemand vandag oor die goedheid van die Here en van u ervaring van hoe die Here werk. Word ook bemoedig deur die aanhefteks van hierdie bulletin.

 

Huisgeloof – 9 Junie 2019

Pinksterfees!

Gesels saam

  • As jy net 3 dinge kan kies om by ‘n verjaarsdag partytjie te wees, wat sal dit wees en hoekom?
  • Die Sondag, 10 dae na Hemelvaart, vier ons ‘n baie spesiale verjaarsdag – die kerk se verjaarsdag. Nie hierdie kerk gebou nie, maar al die kerke in die wêreld. Ons noem dit Pinksterdag en dit is wanneer ons die dag onthou toe God die Heilige Gees na sy alle en elke mens toe gestuur het om hulle te lei as sy dissipels soos wat Jesus belowe het hy sou doen

Lees saam

Lees Handelinge 2:1-21 saam. (Julle kan selfs ‘n Youtube video opsoek en dit saam kyk.)

Dink saam

  • Wat is paar snaakse dinge wat in hierdie teks gebeur het?
  • Hoekom het dit gebeur en wat het dit beteken?
  • Hoe sou jy voel as jy een van die dissipels was en hoekom?
  • Hoe sou jy hierdie verhaal vir iemand ander oor vertel?
  • Hoekom sê ons vandag is die kerk van Jesus se verjaarsdag?

Bid en doen saam

Laat elkeen ‘n gebedsversoek op ‘n papiertjie skryf en binne ‘n ballon sit. Laat hulle dan die balonne op blaas, knoop en dan vir ‘n rukkie vir mekaar gooi/slaan ens. Laat elkeen dan ‘n ballon vang. Hulle moet daardie ballon huis toe neem en iewers deur die week dit bars en vir die gebedsversoek bid.

Kinderfokus

Maak die week ekstra tyd om oor die  Heilige Gees te gesels.

Staan buite in die nag en kyk na sterre. Gesels oor die sterre oor hoe wonderlik hulle is. Praat dan oor hoe helder elkeen brand en lig maak. Gesels oor hoe die Heilige Gees ons help om lig te maak en te skyn deur hoe ons getuienis.

 

In die Nuus