Deur : Skriba  /  August 1st, 2019

GEBEDSBULLETIN 4 AUGUSTUS 2019

Jak 4:8 Nader tot God en Hy sal tot julle nader. Wat ‘n wonderlike belofte! Onthou dit in die nuwe week wat op ons wag.

Sondag: Erediens: Ps 122:1 Ek was bly toe hulle vir my gesê het:”Kom ons gaan na die huis van die Here toe.” Vader ons is hier omdat ons gretig is om te hoor wat U deur die prediker en die Woord vir ons wil sê. Spreek Here, U kinders luister.”

Maandag: Bejaardes: Spr.16:31 Sê:  Ouderdom is ‘n sierlike kroon; dit word bereik deur die wat reg lewe. Vandag bid ons vir elkeen vir wie die pad steil geword het en vra: Here, raak elkeen van hulle aan, maak hulle van U liefde en genade bewus.

Dinsdag: Depressielyers: Ons hoor dikwels van mense wat in die donker dieptes van depressie vasgevang is, daar waar niks sin maak nie. Job het ook daarmee geworstel. Tog sê hy in Job 12:22: Hy gee lig in donker dieptes, Hy maak donker plekke lig. Dis ons gebed vir elkeen van hulle.

Woensdag: Enkel ouer gesinne: Ouerskap het soveel uitdagings en verantwoordelikhede. Waar een ouer die las alleen moet dra, is dit soveel moeiliker, daarom bid ons die Here se seën oor hulle. Ps 127:3 Seuns is geskenke van die Here, kinders word deur Hom gegee.

Donderdag: Barmhartigheid: Augustus is Barmhartigheids maand. Jesus sê in Matt 12:7: ”Ek verwag barmhartigheid en nie offers nie.” Die opdrag is duidelik: Wat gaan ons daarmee doen?

Vrydag: Geestelike leiers: Jer.3:15 Ek sal vir julle herders gee na my hart, en hulle sal julle verstandig en met insig lei. Dankie Here dat U ons gemeente geseën het met leiers wat die Woord suiwer en duidelik verkondig. Seën hulle ook in hulle gesinne.

Saterdag: Lofprysing: Ps,99:9: Prys die Here ons God, buig voor Hom op sy heilige berg, want die Here ons God is heilig.

In die Nuus