Deur : Skriba  /  August 16th, 2019

Huisgeloof – 18 Augustus 2019

Kom sit aan…hoe eet God?

 

Gesels saam

Vertel ’n storie van ’n keer wat jy na iemand se huis toe uitgenooi is, eers nie lus was om te gaan nie, maar wel gegaan het en dit toe een van jou beste herinneringe geword het.

Lees saam

Lees Lukas 14:15-24 saam. (Julle kan selfs  uit ’n Kinderbybel lees)

Dink saam

  • Wat is ‘n verskoning en hoekom maak mense verskonings op?
  • Vertel van paar verskonings wat jy al gehoor het.

Die Jode het dit as vanselfsprekend geneem dat hulle vanuit hul geboortereg God se genade sou ontvang. Jesus probeer in die gelykenis vir hulle wys dat God se genade ’n gepaste reaksie vra. Jy kan net van die kos eet as jy die uitnodiging na die tafel aanvaar, tafel toe kom en begin eet. Ons geloof beteken net iets as ons daarop reageer en dit leef – nie net die regte antwoorde ken nie

  • Sien jouself saam met Jesus-hulle aan tafel. Die mense saam met wie julle eet is almal Jode. Jesus vergelyk in sy gelykenis die Jode met die eerste stel genooides.
  • Kyk gou weer na die eerste stel uitgenooides se verskonings. Wat sê dit oor hulle prioriteite? Hoekom dink jy het die mense verskonings uitgedink om na die feesmaal te kom?
  • Wat is die prioriteite in ons lewens wat maak dat ons sukkel om by Jesus uit te kom?

Bid en doen saam

Laat elkeen ‘’n gebedsversoek deel en bid vir mekaar.

Kinderfokus

  • Gesels oor een tafel ritueel wat julle as huisgesin saam kan doen elke keer as julle saameet om meer op Jesus te fokus en nader aan mekaar te groei.

Hier is ‘n paar voorbeelde om julle aan die dink te sit:

  • Steek ‘n kers aan om julle te herinner dat Jesus altyd by julle is.
  • Skryf verskillende name van mense of dinge op roomysstokkies en plaas dit in ‘n houer op julle tafel. Voor elke ete, trek een stokkie en bid saam dit wat op die stokkie staan.
  • Deel julle hoogtepunte (duime op) en laagte punte (duime af) van die dag met mekaar.
  • Dink ‘n saam-sê gebed uit soos bv. “Dankie, vir die kos voor ons, die familie langs ons en die liefde tussen ons.”

 

Gebedsbulletin 18 Augustus 2019

“In daardie tyd sal hulle Jerusalem noem : “Die troon van die Here” en al die nasies sal in Jerusalem bymekaarkom om die Naam van die Here te eer”. Jer. 3:17  (Hulle sal saam met Jesus aan tafel wees!)

Sondag: Verootmoediging: Dit is vreemd dat Israel saam met al die nasies in Jerusalem sal eet(dit gebeur toe in Jesus se tyd). Indien u nog nie een van die 40-dae sessies bygewoon het nie, kan u gerus oorweeg om dit te doen – dit mag wees dat u daarvan hou en vir die hele tyd bly. Dink daaroor na en bid daaroor.  Rut, Moabitiese vrou sê vir Naomi:   “….waar u bly, sal ek bly, u volk is my volk; u God is my God; waar u sterf, sal ek sterf en daar sal ek begrawe word…..” Rut 1:17

Maandag: Enkel ouers: Ons verneem van tyd tot tyd hoe moeilik dit vir ’n enkel ouer is om vir hul kind(ers) die rol van beide ouers te vul.Die Here kan die leemte van ’n ouer  vul en daarom bid ons vir elke enkel ouer die bystand van die Heilige Gees toe in die opvoeding van hul kind(ers). “Ek wil vertel wat die Here aangekondig het. Hy het vir my gesê: ‘Jy is my seun, van vandag af is Ek jou Vader”. Ps. 2:7

Dinsdag: Reën: Ons in die Wes-Kaap geniet die oorvloedige reën en dank die Here vir damvlakke wat styg. In die groter Karoo en Klein-Karoo is daar dele wat jare laas reën gesien het. Ons vra dat u saam bid vir reën in daardie dele, al is dit dalk nie eens hul reënseisoen nie.  Dit is nie vir die Here nuus wanneer ons Hom vertel van die droogte, die hartseer van ’n moedelose boer en die wanhoop wat vlak lê nie, Hy wil juis sien dat ons HOM daaroor nader. “Toe trek Jesus die sieke nader , maak hom gesond en laat hom gaan”. Luk. 14:4

Woensdag: Droogtehulp: Oral hoor ons van droogtehulp wat uit verskillende oorde aangebied en aangery word na boerderye in nood. Bid asseblief dat mense hul harte en beursies sal oopmaak om die te help in nood( vra sommer die Here om aan te dui wat u bydrae behoort te wees). “Wanneer hy My aanroep, sal Ek sy gebed verhoor; in sy nood sal Ek by hom wees”. Ps. 91:15

Donderdag: Regering: Dinge in ons land is nou so deurmekaar en tog wil dit voorkom asof daar stadigaan ’n omdraai kom. Korrupte burgemeester en amptenare word afgesit en die regstelsel trek die krom lyne weer  reguit. Ons vra die Here dat die slegte nie oor die goeie sal heers nie en dat die regering regverdigheid sal najaag. “Die Here sorg vir die regverdiges en luister na hul hulpgeroep”. Ps. 34:16.

Vrydag: Geestelike Leiers: Ons bid dat vers 14 van Ps. 92 vir ons geestelike leiers waar sal wees; “Hulle vind hul krag in die huis van die Here en groei op in die tempel van ons God”.

Saterdag: Lofprysing:Riviere het gedruis, Here, riviere het gedruis, riviere het gedreun, maar hoog bo die geraas van baie waters, hoog bo die gedruis van die golwe van die see,troon die Here in sy koninklike mag”. Ps. 93:3 en 4.

@@@

 

 

In die Nuus