Deur : Skriba  /  September 6th, 2019

.Gebedsbulletin 8 September 2019

“Ek het gesê: Ag,, Here, God van die hemel, groot en ontsagwekkende God wat u verbond en u troue liefde handhaaf teenoor die wat vir U liefhet en u gebooie gehoorsaam, luister tog, gee tog ag op die gebed wat ek, u dienaar, sonder ophou tot U bid” Neh. 1:5

Sondag: Verootmoediging: Nehemia bid en eer God eers as die enigste lewende, ontsagwekkende en getroue God van die hemel. Geen twyfel, hy praat met die God van Israel. Vir ons bly Hy steeds die God van die hemel, lewend, ontsagwekkend en getrou. Loof Hom in u stiltetyd en vertel Hom wie Hy vir u is. Salomo sê: “Here, God van Israel, in die hemel of op aarde is daar nie nog ’n God soos U nie”. 1 Kon 8:23

Maandag: Wildsfees: Was ons en Middelburg nie dankbaar vir die sukses van die afgelope Wildsfees nie! Die Here het ons gebede verhoor, gewillige kopers gegee en tussenin ons nog geseën met reën! Loof Hom as die getroue God wat gebede verhoor en sy kinders oorvloediglik seën. “Geloof sy die Here wat aan sy volk Israel ’n vaste woonplek gegee het soos Hy beloof het. Nie een van die goeie beloftes wat U deur u dienaar Moses gemaak het, het onvervuld gebly nie” 1 Kon 8:56

Dinsdag: Reën:  Waar mense ook al bymekaarkom word oor die weer gesels. Dankbaar word daar verwys na die stygende damvlakke en belowende oeste. Mag die Here alleen die eer daarvoor kry! Daar is ook die ondersoekspan wat deur Kenhardt, Brandvlei, Calvinia, Williston (Kyk vandag se foto in Die Burger ) en Sutherland gery het en met hartseer stories terugkeer. Vra die Here, God van die hemel, om ook daar te voorsien in die behoefte van mens en dier.  “Wanneer die hemele toegesluit bly en daar nie reën is nie…luister tog uit die hemel en vergeef u dienaars..en gee reën op u land!” 1 Kon 8:35

Woensdag: Tragedies by jongmense:  Ons samelewing is geskok oor die tragedies wat jongmense in die afgelope tyd tref.  Ongelukke, moord en ontvoering is maar ’n paar gevalle terwyl die ontydige dood van kinders ouers troosloos laat. Die vooruitsigte van werkloosheid demp die energie van jongmense. Kom ons gaan met die dinge na die Vader en vra troos, krag, wysheid, genesing en herstel van die kruppel ekonomie. “Here, God van Israel, wees tog ontvanklik vir die smeking van u dienaar …..verhoor tog elke gebed wat hulle tot U rig…” 1 Kon 8:52(effe gewysig).

Donderdag: In die pad van ’n ORKAAN: Die voorkoms van orkane is deesdae redelik voorspelbaar en mense kan uit die verwagte gebied ontruim word. Die jongste, Orkaan Dorian, wat die Bahamas getref en ’n pad van verwoesting agtergelaat het, demonstreer die mens se magteloosheid teen die elemente. Dit dring ons om ons afhanklikheid van die God van die hemel(soos Salomo Hom noem) te erken en vir beskerming vir mense in daardie dele te bid.  Doen dit asseblief nou.  “Ag,, Here, luister tog na die gebed van u dienaar en na die gebed van u dienaars, hulle vir wie dit ’n vreugde is om u Naam te eer”. Neh. 1:11

Vrydag: Geestelike leiers: By hierdie geleentheid bid ons vir gemeentes wat nie so bevoorreg is om vaste leraars te hê soos Wellington-Oos nie. Dink ook aan Middelburg waar Ds. Ferdi net tydelik diens doen en  hulle teen die einde van November gaan verlaat. Vra dat die Here herders sal voorsien wat sy kuddes kan dien.     “Tog het die Here sy oë nie vir hulle nood gesluit nie; Hy het hul smeekgebede verhoor”. Ps. 106:44.

Saterdag: Lofprysing “Groot en wonderlik is u dade, Here God, Almagtige. Reg en betroubaar is u optrede, Koning van die nasies. Wie sal U nie vrees nie, Here, en u Naam nie verheerlik nie? U alleen is heilig!” Openb 15:3

@@@

 

Huisgeloof – 8 September 2019

Kom sit aan…Om almal saam te laat eet

 Gesels saam

  • Eet as groep saam pizza.
  • Vertel vir mekaar wat jou gunsteling pizza is. Watter bestanddele maak dit uitsonderlik?

Lees saam

Lees Handelinge 2:41-47 saam. (Julle kan selfs  uit ’n Kinderbybel lees)

Dink saam

  • Wat verras julle van die manier waarop die eerste kerk in Handelinge gewerk het?
  • Met watter aktiwiteite het hierdie eerste gemeente hulle besig gehou?
  • Laat iemand gou ‘n afkondigings blaadjie gaan soek. As julle so deur die blaadjie kyk en alles sien wat in die gemeente gebeur, hoe lyk die Handelinge gemeente anders as ons gemeente vandag? Hoe lyk dit dieselfde?
  • Vertel van ‘n keer toe jy by mense saam om ‘n tafel gesit en eet het en die mense vanself oor die Here en hulle geloof gesels het. Watter effek het dit gehad op die manier hoe jy in Jesus glo?
  • Wat kan ons in ons groepie doen om ons gemeente te help om meer gasvry, biddend en diensbaar te wees?

Bid en doen saam

Laat elkeen ‘n gebedsversoek deel en bid vir mekaar.

Kinderfokus

Maak ’n “Gebedspizza” en skryf ‘n onderwerp waarvoor julle kan bid op elke skyfie. Kies elke dag ’n ander

 

 

 

 

 

In die Nuus