Gebedsbulletin

Deur : Skriba  /  September 16th, 2019

Gebedsbulletin 15 September 2019

Hab. 1:4 Die profeet kla: “Die wet het nie meer krag nie en daar geskied nie meer reg nie. Slegte mense het die oorhand oor die goeies en so word die reg verkrag. Die Here het geantwoord:…..”

Sondag: Verootmoediging: Dit voel in hierdie stadium of ons ook soos die profeet kan kla. Tog bly ons Here in beheer en is Hy besig om die skaakbord reg te skuif! Die Heilige Gees sal u lei in u stilword tyd om perspektief te kry op die gebeure rondom u. “Ek weet dat my Losser leef, uiteindelik sal Hy op aarde triomfeer! Ek sal Hom sien, met my eie oë sal ek Hom sien!” Job 19:25 en 27

Maandag: Geweld teen vroue en kinders: “Genoeg-is-genoeg” sê die optog teen die euwel wat in ons volkshuis kom nesmaak het. Kom bid saam dat die geweld teen vroue en kinders getemper sal word deur die liefde van God ons Vader wat deur sy kinders vloei na die geweldenaars. Bid dat daar ’n totale ommekeer sal kom en mense mekaar sal respekteer en in liefde sal aanvaar. “So sê die Here, die Almagtige: Daar sal weer bejaarde mans en vrouens; ryp in jare, op die pleine in Jerusalem sit, elkeen met ’n kierie in die hand. Die pleine in die stad sal vol seuns en dogters wees wat daar speel”. Sag 8:5

Dinsdag: Reën: “Maar nou is my houding ….. anders as toe, sê die Here die Almagtige. Daar sal nou voorspoed wees: die wingerdstok sal sy druiwe dra, die land sal sy oes lewer, die hemel sal sy vog lewer en Ek sal dit ….gee”.  Is dit nie genoeg rede om die Here te loof vir wat Hy vir ons gee nie? “Moenie bang wees nie, skep moed!” Alles uit Sag 8:11

Woensdag: Regering: Ons sien waagmoed in besluitneming deur ons president en bid hom toe insig en wysheid, nederigheid en vertroue in God ons Vader vir sy roeping. “Doen dan wat goed is en die owerheid sal jou prys, want die owerheid is ’n dienaar van God tot jou beswil”. Rom 13:3 en 4

Donderdag: Makhathini: Ds. Lourens skryf interessant oor die besoek van oud leraars wat in Noord Natal diens gedoen het (van hulle 50 jaar gelede) en oor die vrag Bybels en traktaatjies wat hul saamgebring het. Bid vir almal wat met die bediening van die evangelie van Jesus in die Noorde van KZN besig is. “Hy (Jesus) het ook gekom sodat die ander nasies God oor sy ontferming sou verheerlik, soos daar geskrywe staan: ‘Daarom sal ek U loof voor die nasies…”Rom 15:9

Vrydag: Geestelike Leiers : Ons geestelike leiers dra groot verantwoordelikheid as dienaars van die evangelie en is in besonder van die leiding van die Heilige Gees afhanklik. Hiervoor het hulle u voorbidding nodig, dag na dag. “God is magtig om julle te laat vasstaan ooreenkomstig die evangelie van Jesus Christus……en ooreenkomstig die openbaring van die geheimenis.” Rom 16:25

Saterdag: Lofprysing: Uit Ps. 56 sê ons vir die Here dat ons vertroue net in Hom lê: “Die dag as ek bang word, vertrou ek net op U. My God, ek prys u woord en ek stel my vertroue in u, ek is nie bang nie. Wat kan ’n blote mens aan my doen?”.

In die Nuus