Deur : Skriba  /  October 4th, 2019

Huisgeloof – 6 Oktober 2019

Stroomop

 

Gesels saam

  • Dit is ‘n nuwe kwartaal. Gesels met mekaar oor waarna julle uitsien vir hierdie kwartaal en of julle enige doelwitte vir die kwartaal het.

 

Lees saam

Lees Matteus 5:3-10 saam. (Julle kan selfs  uit ’n Kinderbybel lees)

 

Dink saam

  • Kyk na die prent hierbo. Hoe help dit jou om oor die teks te dink?
  • In Matteus 5 lees ons oor 8 saligsprekinge van geseënd wees. Wat beteken dit om geseënd te wees?
  • Wat beteken dit om ander te seën?
  • Hierdie 8 saligsprekinge daag ons uit om anders te gaan leef as wat die wêreld verwag. Lees elkeen een vir een deur en gesels oor wat daardie vers beteken en hoe ons nou moet gaan leef.

 

Bid en doen saam

Laat elkeen ‘n gebedsversoek deel en bid vir mekaar.

 

Kinderfokus

  • Teken jul eie “stroomop” prentjie om ons te herinner dat Jesus ons roep om anders te gaan lewe.

 

Gebedsbulletin 6 Oktober 2019

“Vra My en Ek gee volke vir jou as eiendom, die hele aarde as jou besitting” Ps. 2:8

Sondag: Verootmoediging: Dit is ’n onbeskryflike voorreg om stil te raak en onder die leiding van die Heilige Gees  die Woord van die Here te oordink. Dink na oor die teks hierbo en dit wat volg: “Wees dan nou verstandig, konings, wees gewaarsku, regeerders van die aarde!  Julle moet die Here met ontsag dien” vers 10

Maandag: Werk  waar geloof die meeste kos: Die getuienis van die besoekers Sondagoggend herinner ons daaraan om te bid vir die werk van sendingorganisasies soos Geopende Deure en Jerigo Mure. Vra die Here met vrymoedigheid wat u bydrae moet wees om die opdrag:  “Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my dissipels…….” uit te voer. ( Matt. 28:20).

Dinsdag: Reën: Mooi Godstories wat ons uit Loeriesfontein hoor –“ baie dankie ons het alles ontvang wat ons gebruik;  ons het alles ontvang wat ons baie baie nodig het”. Die boere daar getuig van die vrygewigheid van mense in tye van nood wat net deur die Heilige Gees inspireer kon word . Ons dank die Here vir die gehoorsaamheid en vra met vrymoedigheid dat die Here vir daardie en ook ander gebiede broodnodige reën sal voorsien. “U sorg vir die land en gee oorvloed. U maak dit baie vrugbaar. Die groot riviere is vol water, U laat die koring welig staan!” Ps. 65:10

Woensdag: Gemeentebulletin: Bid asseblief deur die gemeentebulletin en spesifiek vir die werk van die verskillende bedieninge. Dra ook die siekes aan die Here op tesame met hul geliefdes en ander  wat siekes versorg. “Hulle het hulle heelhartig toegelê op die leer van die apostels en die onderlinge verbondenheid, die gemeenskaplike maaltyd en die gebede” Hand 2:42

Donderdag: Geweld teen vroue en kinders: Hierdie euwel in ons samelewing kan nie deur die regering alleen beveg en oorwin word nie. Verslae oor die saak laat mens in ongeloof na jou hart gryp. Dis ’n gesindheidsverandering wat teenoor vroue en kinders  in die gemeenskap moet ontstaan en groei. Daarmee kan net die Here ons help. Kom ons vra die Here om kinders en vroue teen geweld te beskerm en eerbied en respek te vestig. “Julle moenie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan die van ander”. Fill 2:4

Vrydag: Geestelike Leiers: Die laaste kwartaal begin en kalenderbeplanning neem baie tyd, bid vir die planne vir volgende jaar, die leierskorps en veral ons leraars. Vra die Here se seën op hul werk, ook goeie gesondheid en krag vir die laaste skof van die jaar. “Die Here sorg dat die regte insig(te) behoue bly”. Spr. 22:12

 

Saterdag: Lofprysing. “Here, U is my lewe, U sorg vir my. Wat ek ontvang, kom alles van U af. ’n Pragtige deel is vir my afgemeet, ja, wat ek ontvang het, is vir my mooi”.Ps 16:5 & 6.

 

 

In die Nuus