Deur : Skriba  /  November 8th, 2019

Gebedsbulletin 10 November 2019

Job 19 : 25 – 27 “Ek weet dat my Losser leef, uiteindelik sal Hy op aarde triomfeer! Selfs nadat hierdie siekte my vel weggevreet het, sal ek lewe en God sien. Ek sal Hom sien, met my eie oë sal ek Hom sien, Hom en niemand anders nie!”

Sondag: Verootmoediging: Die aanhefteks sluit aan by Lied 562 wat my vertroue in my God verwoord en my selfs in onstuimige tye laat sê: “Ek weet aan wie’k my toevertrou het, al wissel dan ook dag en nag: ek ken die Rots op wie’k gebou het, van wie ek my heil verwag”. Lees asseblief hierdie lied in u stiltetyd en kom onder die indruk van die goedheid en getrouheid van ons God!

Maandag: Matrieks: Vir hulle het ons ’n seënbede vir hierdie week en indien u ’n matriekleerder ken, sê dit![ Mag jy gedurende hierdie eksamentyd die liefde van ons Hemels Vader beleef, die genade van die Here Jesus (ons Losser) en die ondersteuning en teenwoordigheid van die Heilige Gees].  “God het vir die mens gesê: Om die Here te dien, dit is wysheid, om die kwaad te vermy, dit is insig”   Job 28:28(aangepas).

Dinsdag: Reën: Ek wens ek kon vir u ’n foto wys van die duisende pakkies in die kerksaal van Noord gemeente!  Dit is die gees van barmhartigheid wat die Here wakker gemaak het in die droogtetyd! Terwyl ons Hom loof en prys vir sy goedheid wat in hierdie gebaar duidelik word, vra ons dat Hy ook in sy oorvloed genade, reën sal gee waar dit so bitter nodig is.

Woensdag: Eengesindheid: Paulus het dit nodig gevind om die jong gemeentes in Efese en Rome tot ’n gees van eengesindheid op te roep en ons wil dit as riglyn ook vir ons gemeente deurgee. Vra die Here dat ons  in dié gesindheid, onderskeidend en selfondersoekend sal leef, altyd toegewy aan die leiding van die Heilige Gees. “Laat julle lewenswandel in ooreenstemmend wees met die roeping wat julle van God ontvang het. Wees altyd beskeie, vriendelik en geduldig en verdra mekaar in liefde” Ef. 4:2

Donderdag: Kerkraad: Die Here het vir ons nuwe leiers in die gemeente geroep(aangewys) en ons vra dat u vir hulle sal bid volgens die riglyne wat Paulus in Efesiers 3:18 en 19 gee: “Mag julle in staat wees om saam met die gelowiges te begryp hoe wyd en vêr en hoog en diep die liefde van Christus strek. Mag julle sy liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan en mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God”

Vrydag: Geestelike Leiers:  Ons het maar weer net onder die indruk gekom van die geweldige taak van die geestelike leiers in ’n gemeente(en die druk waaronder hulle somtyds verkeer). Daarom bid ons vir hulle toe die bede van Paulus in 1 Kor. 15:58 “Daarom, liewe broers, wees standvastig, onwankelbaar, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle inspanning in diens van die Here nie tevergeefs is nie”. Bid asseblief ook vir Ds. Annelet wat onder beroep staan.

Saterdag: Lofprysing:U het my reeds groter vreugde laat belewe as wat daar is by mense wat koring en wyn in oorvloed het. Nou sal ek onbesorg gaan lê en dadelik aan die slaap raak, want, Here, U alleen laat my veilig woon” Ps. 4:8 en 9.

 

HUISGELOOF 10 NOVEMBER

JESUS SE KERK, GEKIES OM TE DIEN

Gesels saam

  • Gesels oor waarom julle deel is van die gemeente.
  • Wat bind die gemeente saam?
  • Wie by die kerk laat ons welkom voel?

Lees saam

Lees 1 Tim. 3:1-13 uit ‘n Kinderbybel of Die Bybel Vir Almal.

Dink saam

Hierdie teksgedeelte verwys glad nie na diakens en ouderlinge soos wat ons vandag ken nie, aangesien kerkrade nog nie bestaan het nie, en ouderlinge en diakens totale ander rolle in die kerke vervul het. Ouderlinge het hier verwys na iemand wat ‘n leierskapsposisie ingeneem het, vergelykbaar met vandag se predikante, terwyl diakens destyds meer verwys het na mense wat gehelp het om die dag-tot-dag take van die kerk te verrig.

  • Waarom wil mense in leierskap wees?
  • Hoe moet ‘n leier lyk?
  • Hoe moet iemand wat wil dien by die kerk lyk?
  • Hoe lyk die mense wat by ons kerk lei en/of dien?
  • Hoe wil jy in ons gemeente lei en/of dien?

Doen en bid saam

Laat elke persoon dink aan hoe hulle verder betrokke wil wees in die kerk. Laat hulle ook dink aan die mense wat nou betrokke is in die kerk. Bid nou dat ons harte sal verander word om meer te wees soos die voorbeelde in die teks, en bid ook vir die mense wat nou in die kerk betrokke is – dat hulle harte ook deur die Heilige Gees aangeraak sal word om meer so te wees.

Kinderfokus

Laat die kinders op dun strokies papier die verskillende name van mense in die kerk skryf. Help hulle om ‘n ketting daarvan te maak deur die strokies in sirkels, om mekaar, vas te maak om ‘n ketting te vorm. Gebruik hierdie ketting om te dink aan almal in die kerk, leiers en nie-leiers, en vir hulle te bid.

Neem gerus ‘n foto hiervan en stuur dit vir Annelet by 082 337 2161

 

In die Nuus