Deur : Skriba  /  November 22nd, 2019

Gebedsbulletin 24 November 2019

Ps. 9:11 “Daarom vertrou almal wat u Naam bely, op U, want U, Here laat die wat vra na u wil, nie in die steek nie”.

Sondag: Verootmoediging: In die dae droogte, swak ekonomie, nimmereindigende stryd om politieke leierskap en wat nog, soek ons na hoop. By wie anders sal ons dit kry as by die Here van die Bybel? Hy laat die wat na sy wil bly vra, nie in die steek nie! Soek in die week ’n vriend wat dieselfde belydenis leef.

Maandag: Matrieks en almal wat eksamen skryf: Die eksamen is byna verby – die tyd is so kort! Ken u iemand in die koshuis – bederf hom met iets lekkers en bid vir almal wat besig is om rekenskap te gee van die jaar se werk. “U maak u hand oop en skenk u guns in oorvloed aan al wat leef”  Ps. 145:16

Dinsdag: Reën:  Lambert Brand uit Wes-Boesmanland, het Sondag vir ons ’n blik gegee op die effek van die droogte en hoe dit deur die boere en gemeenskap beleef word. Hy het ook gesê dat die “Bederfboks-vir-’n boervrou” twyfel wegneem, hoop gee op uitkoms en mense bymekaarbring. Ons kan daarna bid met groter insig en opregte deernis en liefde vir die mense en dier wat swaarkry.  “Genadig en barmhartig is die Here, lankmoedig en vol liefde. Die Here is vir almal goed en barmhartig oor alles wat Hy geskep het”. Ps. 145:8 en 9

Woensdag: Diensteverhouding: Hierdie bediening bestuur arbeidskrag funksie van die kerk. Bid asseblief vir hulle die leiding van die Heilige Gees, die wysheid van Salomo, die geduld van Job en die deernis/liefde van die Here Jesus toe in die belangrike werk. “Die Here is regverdig in al sy handelinge, getrou in alles wat Hy doen dit. Die Here is naby almal wat Hom aanroep”. Ps. 145:17 en 18

Donderdag: Die wat treur: Jou woorde raak op in pogings om te troos en soms sit jy maar net by iemand wat treur – dis ook troos en meer keer, ook genoeg. Genadiglik kan ons die hulp van die Here inroep deur gebed en vra dat Hy die trooswerk sal doen – veel kere getuig bedroefdes dat hulle die troos van die Here ervaar. “Kyk die woonplek van God is nou by die mense. ….Hy sal al die trane van hul oë afdroog….….” Openb. 21:4

Vrydag: Geestelike Leiers: “Dit was ’n rowwe week” sê een van ons dominees en hy verwys na hospitaalbesoeke en sterfgevalle. Ek kan my voorstel; geestelik uitputtend. Hoe nodig het hulle nie u volhardende voorbidding nie! Bid vir hulle soos wat u gelei word. “Goue appels wat in silwer gemonteer is, so is die regte woord op die regte tyd” – Spr. 25:11 – mag die Here hulle toerus met die regte woorde!

Saterdag: Lofprysing: In Ps 48 sê die Koragiete: “In hierdie stad het God Hom as beskermer geopenbaar” bid dat dit ook in Suid-Afrika waar sal wees en dat alle mense dit sal ervaar..

 

In die Nuus