Deur : Skriba  /  November 29th, 2019

Gebedsbulletin 1 Desember 2019

Dit is die laaste bulletin van die jaar. Mag u steeds in die vakansietyd u stiltetye handhaaf, volhard in gebed en die leiding van die Heilige Gees ervaar in alles wat u doen.

Ons aanhefteks vir hierdie week is 1 Sam 2:2: “Daar is geen heilige soos die Here nie, buiten U is daar nie een nie, daar is geen rots soos ons God nie!”

Sondag: Verootmoediging: As volgelinge van Jesus Christus is ons die draers van die boodskap van hoop. Hierdie boodskap vin dons in Ps. 119:1 en  2: “Dit gaan goed met die wat onberispelik lewe, die wat wandel volgens die woord van die Here. ….die wat sy verordeninge gehoorsaam…”  Vra die Here om u (vandag) in aanraking te bring met mense wat positief dink.

Maandag: Matrieks van nou tot Februarie – Sommige beskryf die tyd as “die onsekere tyd” die tyd wanneer die jongmense sekere ankers moes lig. Bid asseblief saam met ons dat die volgende vir hulle as riglyn sal dien: “Hy (God) het vir die mens gesê, Om die Here te dien, dit is wysheid, om die kwaad te vermy, dit is insig”. Job 28:28

Dinsdag: Reën: Iemand sê “Bederfpakkies is God se instrumente om liefde tussen mense te laat vloei”, ons glo dat Wellington VLV was instrument in die hand van die Here om liefde sigbaar te maak. Ons bid dat die Here ons boere sal bederf met reën waar dit bitter nodig is. “Wie kan eet, wie kan geniet as God dit nie moontlik maak nie?” Pred. 2:25

Woensdag: Bedieninge – Eiendomme: Ons kerkgebou is byna 50 jaar oud en sekere onderhoudswerk is noodsaaklik. Vra die leiding van die Here ook in hierdie saak omdat Hy, veral in die Ou Testament baie mense hierby betrek en geseën het – Dawid, Salomo, Esra, Nehemia en veral Haggai in 520 v.C. “Die Here het toe vir …….en vir almal wat van die volk oorgebly het, aangevuur en hulle het die werk aan die huis van hulle God, die Here die Almagtige, aangepak”. Hagg 1:14

Donderdag: Vakansietyd op ons paaie – In vakansietye is onderwerpe oor ons paaie dikwels in die nuus oor die verkeerde redes.  Maak asseblief ’n gewoonte daarvan om van die Here, die Almagtige, reisbeskerming te vra elke keer voor u vertrek en wanneer u in u stiltetyd oor die saak bid, bid asseblief vir die wat daardie tyd op pad is. Bid asseblief ook elke keer wanneer u ’n sirene hoor, want sirenes is nie goeie nuus nie! “Of ek reis en of ek oorbly, U bepaal dit, U is met al my paaie goed bekend” Ps. 139:3

Vrydag: Geestelike Leiers: Die programme is vol van dinge wat nog voor die jaar klaargemaak moet word en tussenin kom verrassings ook nog! Bid asseblief vir hulle ’n kalme gees, moed en krag toe vir die laaste skof. Bid dat ons geestelike leiers werklik toegerus sal wees vir al die uitdagings wat mag opkom. “Die Here is goed vir die wat op Hom bly hoop, vir die mens wat na sy wil vra; dit is goed om geduldig te bly wag op die hulp van die Here;” Klaagl. 3:26

Saterdag: Lofprysing:Ek wil U met my hele hart loof. Laat die gode maar hoor ; dit is tot u eer dat ek sing. Ek wil na u heilige tempel toe buig en u Naam roem om u liefde en trou, want U het u Naam en u woord bo alles gestel. Ps 138:1

 

In die Nuus