Deur : Skriba  /  January 31st, 2020

Gebedsbulletin 2 Februarie 2020

“Ek het iemand tussen hulle gesoek wat ’n muur sou bou en vir die stad in die bres sou tree dat dit nie vernietig word nie , maar Ek het niemand gekry nie”. Eseg. 22:30

Sondag: Verootmoediging: Dink oor hoe groot die genade is, God soek doelbewus na iemand wat kan bid (sodat Hy kan werk!). Dink aan Job, toe hy vir sy vriende bid, toe verander God sy omstandighede ten goede. “Nadat Job vir sy vriende gebid het, het die Here die omstandighede van Job verander en hom twee keer soveel gegee as wat hy gehad het”. Job 42:10

Maandag: Staatspresident: Dit is baie duidelik dat wanneer die konings van die volkie Israel na die wil van die Here gevra het, het God met hulle goed laat gaan. Kom ons doen dit ook vir ons Staatshoof en vra dat die Here hom in sy besluitneming sal lei, want hy verkeer spreukwoordelik onder beleg. “U is my hulp van my geboorte af, reeds voor ek in die wêreld gekom het, het U my beskerm. U het my van jongs af onderrig , o God, en ek getuig nou nog van u kragtige dade” Verse 6 en 17 uit Ps. 71.

Dinsdag: Reën: Na die reën wat oor die afgelope tyd oor ’n wye gebied geval het, prys talle mense die Naam van die Here, God van die hemel en Skepper van die aarde. Dele van die Karoo is grasgroen en die hoop op beter omstandighede vlam op. Terwyl ons die Here dank vir die reën, mag ons ook vra dat dieselfde daar in Wes-Boesmanland sal gebeur. ‘Wanneer hy My aanroep, sal Ek sy gebed verhoor; in sy nood sal Ek by hom wees…en oor my hulp sal hy hom verbly”. Ps. 91:15

Woensdag: Bid vir ander: Die ander aspek is dat wanneer jy vir ander bid, jy wegkyk van jouself en dat jou eie las ligter raak. Dink aan mense wat regtig in nood is en sukkel om kop bo water te hou – in ons samelewing kan iemand moeilik met die huidige staatspensioen oorleef, bid asseblief vir hulle dat die Here sal voorsien. Daar is soveel getuienis dat Hy dit getrou doen!  “Nadat Job vir sy vriende gebid het, het die Here die omstandighede van Job verander en hom twee keer soveel gegee as wat hy gehad het”. Job 42:10

Donderdag: Musiekbediening: Wanneer jy die geleentheid kry om in die vakansie ander kerkdienste by te woon, kom jy onder die indruk hoe belangrik die musiekbediening in ’n gemeente is. Bid asseblief dat die Heilige Gees musikante sal aanvuur om by die musiekbediening van ons kerk betrokke te raak sodat ons die Here kan loof met “snaarinstrumente, harp en lier”. “Dit is goed om die Here te loof, om U Naam te besing….om elke môre van u liefde te getuig en elke aand van u trou, om dit te doen met snaarinstrumente, met harp en lier”. Ps. 92:2 – 4

Vrydag: Geestelike Leiers: Ons bid dat ons geestelike leiers hul absolute afhanklikheid van die leiding van die Heilge Gees sal erken want; “Wie kan die magtige dade van die Here onder woorde bring? Wie kan sy lof ten volle verkondig?” Ps. 106:2

Saterdag: Lofprysing: Ons lofprysing kom uit Ps. 93:3 en 4; “Riviere het gedruis, Here, riviere het gedruis, riviere het gedreun, maar hoog bo die geraas van baie waters, hoog bo die golwe van die see, troon die Here in sy koninklike mag”.                                                     @@@

In die Nuus