Deur : Skriba  /  March 5th, 2020

Gebedsbulletin 8 Maart 2020

Kom ons meld aan vir diens. In Maart gaan ons die tema volg: ‘Here breek my hart met wat u hart breek’

“omdat ek die armes gered het wat om hulp roep, die weeskind en die wat geen helper het nie. Die man wat met ondergang bedreig was, het my vir sy redding gedank en ek het die hart van die weduwee bly gemaak”. Job 29:12 – 14

Sondag: Verootmoediging:  Om ’n hart te hê vir almal in nood is nogal ’n uitdaging, maar wanneer jy vir een doen wat jy vir almal wil doen, maak jy ’n verskil in iemand se lewe. Dink daaroor na en luister of die Here vir u iets wil sê. “Toe het Job weer gepraat: ‘Luister goed na my woorde; so sal julle my die beste troos”. Job 21:1, 2.

Maandag: Corona virus: Dit is tyd dat ons die Here vra om die invloed van dié virus te beperk – die wêreld ekonomie lê in die verwoestende greep van die monster. Ons Here kán dit doen en sál dit doen wanneer ons ons afhanklikheid van Hom verklaar! “Ek weet dat  my Losser leef, uiteindelik sal Hy op die aarde triomfeer! Selfs nadat hierdie siekte my vel weggevreet het, sal ek nog lewe en God sien. Ek sal Hom sien, met my eie oë sal ek Hom sien, Hom en niemand anders nie!” Job 19:25 – 27

Dinsdag: Reën: Die waterloop in Gobabis se strate, sê  vriende uit Namibië en baie van ons weet hoe droog was dit in daardie gebied – ons kry die vleis vir ons basaar uit daardie kontrei! Terwyl ons dankie sê, kan ons ook vra dat dit ook in die suide van Namibië en in sekere gebiede in Suid-Afrika sal reën. “Die God van jou vader sal jou help, Josef, die Almagtige sal jou seën, Hy seën jou met reën uit die hemel, met water diep uit die grond uit…” Gen. 49:25

Woensdag: Werkloses: Tydens die begrotingsrede het ons weer onder die indruk gekom van die koers van werkloosheid in die land. Dit is skrilwekkend om te dink hele in gesinne, hele families, hele gemeenskappe is daar niemand wat iets verdien om te eet nie. Bid; Here voorsien asseblief en wys my waar ek in die lewe van een, twee of meer ’n verskil moet maak – ek meld aan vir diens’  “Hy, Jesus, het hulle innig jammer gekry en die siekes onder hulle gesond gemaak” Matt. 14:13

Donderdag: Huwelike: Die sêding; ‘ Wanneer armoede by die voordeur inkom, gaan liefde by die agterdeur uit’ is gevaarlik in hierdie onseker, moeilike tye. Kom ons bid dat man en vrou mekaar steeds in hierdie tyd sal ondersteun, dat die huwelik ’n ware ruspunt vir mekaar sal wees en ’n veilge hawe vir kinders. “Ek gaan jou my bruid maak vir altyd. Ek gaan jou aan My bind deur my weldade en my goeie sorg, deur my liefde en ontferming…” Hosea 2:18

Vrydag: Geestelike Leiers: Bid asb. dat die Here Hom aan ons geestelike leiers sal openbaar soos aan Bileam;   “….die openbaring aan ’n man wat se oë geopen is, die openbaring aan een wat die woorde van God hoor, wat sy kennis ontvang het van die Allerhoogste…” Num. 24:15 en 16.

Saterdag: LofprysingGroot en wonderlik is u dade, Here God, Almagtige. Reg en betroubaar is u optrede, Koning van die nasies. Wie sal U nie vrees nie, Here, en u Naam nie verheerlik nie? U alleen is heilig!” Openb 15:3

 

In die Nuus