Deur : Skriba  /  June 11th, 2020

Gebedsriglyne vir onsekere tye(Grendeltyd) Junie 2020

In hierdie onseker tye kom Hosea 10:12 by my op: “Ek(God) het gesê: ‘Saai volgens my wil en julle sal my liefde oes. Ploeg vir julle ’n nuwe land! Dit is nou die tyd om na my wil te vra sodat Ek kan kom en weldade oor julle uitgiet”.

Verootmoediging: Ons mis die gewone kerkbywoning, groep-byeenkomste en sukkel met “Zoom”. Daarin alles bly God geduldig(Jona se lankmoedig), lief vir sy skepping en sy mense. “Die Here, jou God, is by jou, Hy, die krygsman wat red. Hy is vol vreugde oor jou, Hy is stil tevrede in sy liefde. Hy jubel en juig oor jou” Sefanja 3:17 en verder sê Hy; Ek maak die bymekaar wat treur, Ek gaan die kreupeles help en verstrooides bymekaarmaak...’ raak stil voor hierdie God in u stiltetyd en dank Hom vir sy teenwoordigheid in u lewe.

Inperking: Die goeie wil ten opsigte van die regulasies het nou by vlak 3 merkbaar getaan, mense is kwaad(veral die rokers), ontevrede en word die howe genader om te oordeel.  Bid asseblief dat daar duideliheid sal kom oor die toepassing van regulasies, dat reg en regverdigheid sal geskied en die gemeenskap weer rustig sal raak. “So sê die Here: ‘ Op ’n tyd wat Ek goeddink, sal Ek jou gebede verhoor, op die dag wat Ek wil red, sal Ek jou help. Ek sal jou beskerm…wie op My vertrou, word nie teleurgestel nie”. Jes. 49:8 en 23

Ekonomie: Die impak van COVID-19 op die Suid-Afrikaanse ekonomie is skrikwekkend. Talle klein besighede(en grotes) sal nie weer hul deure oopmaak nie, haarkappers trek van huis tot huis en mense leer om met baie minder klaar te kom. Die boodskap van hoop en bemoediging kom uit Hagg 2:8 “Aan My behoort al die silwer, aan My al die goud, sê  dieHere die Almagtige” en verder “skep moed” lees dit en bring u sorge na die Een wat ’n verskil kan maak..”Ek is God, daar is geen ander nie; Ek is God, daar is niemand soos Ek nie!”Jes. 46:9

Huishoudelike geweld: Die verbod op die verkope van alkohol produkte is nou vir een week opgehef en vanaand is die nuus swaar belaai met berigte van huishoudelike en ander geweld, skrikwekkend die aantal messteek gevalle. motorongelukke, alles na bewering, alkohol verband. Kom ons bid dat ons volkie weer soos in Haggai se tyd, “vervul sal wees met ontsag vir die Here”. Kom ons bid dat die lering van Paulus aan die Efesiërs ook vir ons hier waar sal word: “Wees altyd beskeie,vriendelik en geduldig en verdra mekaar in liefde” Ef. 4:2

Kerk van Christus: Ons hoor van 3 soorte “kerkgangers”. Die zoom, die radio en die TV mense en almal praat van hoe hulle die “regte kerk” mis. Ons dank die Here vir die verskillende media wat die boodskap van Christus uitdra en bid dat dit binnekort weer moontlik sal wees om bymekaar te kom. Lees asseblief in u stiltetyd die hele hoofstuk 17 van die Johannes evangelie en kom onder die indruk van Jesus se opregte gebed vir sy kerk. Bid ook dat die nuwe wyses van kerk wees, gelowiges sal versterk en hulle sal aanvuur om dissipels van Jesus te wees.

Mense wat vereensaam: Grootouers in sorgsentrums kry dit veral moeilik, want hulle kan hul kleinkinders net op ’n afstand sien en nie aan hulle raak nie. Kom ons bid vir hulle, maar vra die Here ook in opregtheid watter bydrae u kan maak om dit wat u vir hulle bid, waar te maak. “In Joppe was daar ’n gelowige vrou met die naam Tabita, sy was altyd besig om goed te doen en die armes te help” Hand 9:36

Lofprysing:Met my hele hart wil ek die Here loof in die samekoms van die opregtes, in die gemeente. Die werke van die Here is groot…sy dade is vol majesteit en luister, sy trou staan vir altyd vas. Genadig en barmhartig is die Here. Hy voed die wat Hom dien”. Uit Ps. 111

 

 

 

 

In die Nuus