Deur : Skriba  /  July 2nd, 2020

GEBEDSRIGLYNE VIR JULIE 2020

Kom ons fokus vir hierdie tydperk op “doen” in Joh. 15:14 en 16 wat verwys na vrugte dra. Dit tref so dat ons vroegoggend biduur groep vanoggend die brief van Paulus aan Titus gelees het, waar Paulus sê “sodat dié wat tot geloof in God gekom het, hulle op goeie werk kan toelê, werk wat goed en nuttig is vir die menseTitus 3:8

Verootmoediging: Ons is in uitdagende tye met ’n omgewing wat ingrypend verander het. Die “ritme van die lewe” (ons almal se lewe) is versteur en ons sukkel om verandering te omarm en aan te pas. Dissipel wees en vrug dra is steeds ons taak en “doen” lyk ook dalk anders as waaraan ons gewoond is. Lees Joh. 15 biddend en dink daaraan hoe u werke “nuttig is vir die mense” Titus 3:8. Onthou God verwag nie van iemand iets wat hy nie het nie(uit 2 Kor. 8:12) of iets wat so iemand nie van God ontvang het nie. Dit is ’n ander soort “kerk” as wat ons gewoond is en ons mis die bekende. Ds Cornis sê ‘genadig ontmoet God jou daar waar jy is’ en nie noodwendig in ’n gebou of in ’n groep nie.

Dankie: Vir die duisende wat reeds van COVID-19 herstel het;  die milde reën wat oor ’n wye gebied geval het; die hoop wat daar lê in die evangelie-boodskap “die waarheid wat lei tot die dien van God en wat hoop gee op die ewige lewe” Titus 1:2 Daar is soveel negatiewe nuus deesdae(gister was die aanvullende begroting ’n “skuldmoeras”) dat ons na blydskap moet soek en dit moeilik vind om sout en lig te wees(Cornis se midweek bidstop). Dank die Here dat gelowiges, te midde van die omstandighede aan hierdie waarheid kan vashou.

Skoolhoofde: Dit is ’n wonder hoe skoolhoofde en onderrig personeel dit vermag om in hierdie chaos effektief te funksioneer . Bid asseblief dat die Here aan hulle krag, wysheid, insig en onderskeidingsvermoë sal gee om te midde van die geraas rondom hulle, hul roeping te vervul. “So sê die Here: Staan by die kruispaaie en kyk en vra na die ou paaie. Vra watter pad die beste is en loop dit, dan sal julle rus vind” Jer. 6:16

Armes:    Ds. Bennie sê ’n treffende ding hierdie week wanneer hy praat oor daaglikse brood; ‘alles wat jy meer het as wat jy nodig het, behoort aan die armes’. Daar was nog nooit ’n tyd soos hierdie waar die opdrag om te deel so nodig is nie en in dié saak vra ons met ’n gees van vrygewigheid, leiding van die Heilige Gees.   Die engel sê vir Kornelius in Hand 10:4 “God het gelet op jou gebede en op wat jy vir die armes doen en Hy het aan jou gedink”         “…dié wat by God hulp soek, sal moed skep, want die Here slaan ag op die armes” Ps. 69:33 en 34.

Gesondheidswerkers en polisie: Hierdie mense gaan daagliks met angs en vrees werk toe want talle word besmet met die virus. Bid vir hulle vir beskerming en vir genesing vir dié wat die virus opdoen. Bid ook vir begrip en onderskeiding by wetstoepassers want die regulasies is nie altyd so duidelik nie. “U is my hulp van my geboorte af, reeds voor ek in die wêreld gekom het, het U my beskerm” Ps. 71:6

Geestelike en kerkleiers:    Bid asseblief vir hulle, skakel hulle en deel u ervarings in hierdie tyd met hulle, want hulle mis ook die bekende en moet aanpas en die veranderde omstandighede omarm. Hulle verkondig steeds “die evangelie van vrede wat Jesus Christus gebring het”(Hand 10:36). Kerkleiers peins oor strukture van die ‘kerk op ’n afstand’ en ons bid vir hulle die krag van die Heilige Gees, insig en onderskeiding toe ter wille van die ‘kerk van Christus’.     “Geloof sy God die Here,…..dit is Hy wat magtige dade doen! Mag sy verhewe Naam vir altyd geloof word, mag die wêreld vol wees van Sy Majesteit”   Ps. 72:19.

@@@

 

In die Nuus