GEESTELIKE LEIERS

Deur : Skriba  /  May 30th, 2014

Die verhouding tussen die Kerk en Staat kom dikwels ter sprake.  Bid asb vir alle geestelike leiers dat hulle in alle opsigte sal weet wat God wil.  Bid dat hulle met oortui-ging die rol van die Kerk van Jesus in dié verhouding volgens Bybelse waardes sal bou.  Bid dat hulle die leiding van die Kerk sal soek veral in maatskaplike programme.  “want Ek was honger en julle het my iets gegee om te eet ……..”  Matt 25:35

In die Nuus