Deur : Skriba  /  June 2nd, 2014

Bid vir die Pinksterdienste hierdie week, vir beide  prediker en toehoorder, en dat dit sal lei tot groot herlewing en dus ‘n nuwe verstaan van, en toewyding aan ons Verlosser, Jesus Christus – hier in Wellington-Oos in die besonder maar ook wyer in ons dorp en land.

In die Nuus