Deur : Skriba  /  October 12th, 2014

Liewe Voorbidder,

Ons het die week van 1 tot 7 September by die Marthasaal as gemeente van Christus gebid vir herlewing, geestelike ontwaking van die Kerk van Christus, vir redding van ongereddes en vir sosiale geregtigheid.  Die gebedskamer was oop vir 24 uur per dag  vir 7 dae en talle gelowiges het notas van gebedsversoeke en ervarings tydens die tyd gelaat.  Die inhoud van ’n paar van die notas word hier weergegee:

–          God gaan iets nuuts doen, dit staan op die punt om te gebeur – loof die Here.

–          Skeur julle harte, nie julle klere nie. Kom terug na die Here, julle God toe. Hy is genadig en barmhartig, Hy is lankmoedig en vol liefde.  Hy is bereid om straf te herroep Joël 2:13.

–          Proklameer: JESUS IS KONING!

–          Ek is God, daar is GEEN ANDER nie..daar is NIEMAND soos Ek nie  Jes 46:9

–          Die LIG skyn in die duisternis, die duisternis kan dit nie uitdoof nie!

–          Libië – bid dat die Libiese Kerk van Christus krag sal ontvang om die swaar tye te deurstaan en dat God stabiliteit, rustigheid en vrede sal herstel.

–          “Ek kyk op na die berge, waarvandaan sal daar dan vir my hulp kom?  My hulp kom van die Here, wat hemel en aarde gemaak het.”  Ps 121 : 1&2

–          Dankie, Here dat daar gelowiges is wat GAAN, dankie dat daar is wat GEE, dankie vir GEBED.

U word vriendelik genooi na die gebedsgroep wat Woensdag 15 Oktober om 18:00 in Die Sentrum bymekaarkom.

In die Nuus