Algemene sinode

Deur : Skriba  /  October 19th, 2011

Hierdie afgelope week het van die belangrikste aksies plaasgevind in ons NG Kerk. Die 14de vergadering van die Algemene Sinode van die NG Kerk het vergader in Boksburg.  Baie belangrike sake is bespreek.  Kom ons bid dat die toepassing en die uitvoering hiervan sal plaasvind onder leiding van die Heilige Gees ook hier in ons gemeente.  ”Hulle vra hom toe: Meneer, ons weet dat u in u prediking en onderrig regsinnig is.  U let nie op die aansien van persone nie. U is getrou aan die waarheid, en so maak u die wil van God bekend”.  Lukas  20:21

In die Nuus