AMOS: EDMUND / KOOS MALHERBE

Deur : Skriba  /  November 4th, 2013

Kom ons bid vir Amos:  (i) Die leierskap in Wellington vir insig en wysheid (ii) Edmund en Koos Malherbe vir die bedieningswerk, vir hulle gesinne en die nodige toerusting om ‘n beduidende verskil in die lewe van plaasmense te maak (iii) die plaasarbeiders en eienaars vir hul toewyding aan die Here, gehoorsaamheid teenoor die Here en ‘n bereidwilligheid om te getuig van wat God in hulle lewe doen.  “Met die koninkryk van die hemel gaan dit soos met die eienaar van ‘n wingerd wat vroeg in die more uitgegaan het om arbeiders vir sy wingerd te huur.”  Matt 20:1

In die Nuus