ARBEIDSONRUS

Deur : Skriba  /  October 2nd, 2012

Dit is kommerwekkend dat onwettige (ongedissiplineerde) stakings nou ernstige afmetings aanneem en kan benewens die skade aan die ekonomiese vooruitsigte ook grootskaalse werkloosheid meebring.  Bid asb teen die protesaksies en dat ontevrede werkers wettige kanale vir griewe sal volg.  “Kom terug, kinders wat afgedwaal het, Ek wil ‘n einde maak aan julle afdwaling.  Kyk, ons kom na U toe, want U is die Here ons God!”  Jer 3:22

In die Nuus