DANK DIE HERE VIR DIE WERK IN MALAWI

Deur : Skriba  /  July 24th, 2012

Ons is dankbaar dat die uitreikspan veilig terug is van Malawi en volgens die getuienisse van die span, was dit ‘n waardevolle geestelike ervaring vir elke spanlid.  Dank die Here dat die werk van die NG Kerk vir soveel jare met groot vrug kan voortgaan – dank die Here dat die werk daar ook geestelike vrug in die lewe van ons gemeente kan bring.  Bid asb vir die leiers en studente daar, vir Hennie Smit en sy gesin en vir James en sy gesin wat sy dienstyd daar afsluit.  “My God het sy goeie hand oor my gehou ….”  (en my gebede verhoor).  Uit Neh 2:8

In die Nuus