DANKIE VIR BANK- EN DEUROFFERS

Deur : Skriba  /  June 16th, 2014

Ons dank die Here elke Sondag vir die dankoffers wat kerk toe gebring word.  Die lidmate is getrou en bring ruim fondse kerk toe en ons dank die Here.  Bid asb saam met ons vir al die projekte en woekerpogings waarmee ons fondse wil in. Bid dat ons in die ontvangs en aanwending ware Kerk van Christus sal wees. 

“Hy antwoord hulle:  Wie twee kledingstukke het, moet dit deel met iemand wat nie het nie, en wie kos het, moet dieselfde doen.”  Luk 3:11

In die Nuus