DIE CRONJE’S IN DURBAN

Deur : Skriba  /  February 9th, 2012

Wessel en Lomé werk onder die Indiërs in Durban.  Hulle kry te doen met ‘n verskeidenheid van geloofsgemeenskappe en bly in ‘n multikulturele gemeenskap.  Bid asb vir hulle, vra vir die leiding van die Heilige Gees, beskerming en dat hul krag sal ontvang om te volhard.  “Bid dat ek (hulle) die boodskap met vrymoedigheid sal verkondig soos dit my (hulle) opgelê is.  Ef 6:20 effens aangepas.

In die Nuus