DIE EVANGELIE WêRELDWYD

Deur : Skriba  /  October 2nd, 2014

Die Evangelie van Jesus Christus het wêreldwyd ‘n gevoelige terugslag beleef deur negatiewe gebeure rondom bedieners van die Woord in Korea en Nigerië.  Paulus skryf in 2 Tim 4:10 “….. Demas het die teenswoordige wêreld liefgekry en my verlaat….”  Bid dat dit nie met wêreldbekende evangeliebedieners sal gebeur nie.  Bid dat die Here sy kerk teen sulke negatiewe gebeure sal beskerm.  Jy dan, my seun, wees sterk deur die genade wat ons in Christus Jesus het.”  2 Tim 2:1

In die Nuus