DIE GEMEENTE

Deur : Skriba  /  January 21st, 2014

Dit pas dat ons, wat in die gemeente ‘n geestelike tuiste gevind het, vir die gemeente se werksaamhede sal bid.  Ons bid dat die gemeente die wil van God sal ken en sal weet hoe en waar God in die gemeente werk.  Bid dat die Heilige Gees gehoorsaamheid in ons sal werk sodat ons God sal glo en doen wat Hy gedoen wil hê.  “Here, leer my om u voorskrifte uit te voer, sodat ek my tot die einde daaraan kan hou.  Gee my insig sodat ek u wet kan gehoorsaam en dit met my hele hart kan onderhou.  Laat my wandel volgens u gebooie, want daarin vind ek vreugde.”  Ps 119:33 – 35

In die Nuus