Dinsdag:  Matrieks en ander.

Deur : Skriba  /  November 16th, 2015

Hierdie week bid ons vir krag, volharding en insig vir alle leerders wat rekenskap moet gee van die jaar se werk.  Bid dat studente geleentheid sal kry om ongehinderd eksamen te skryf en dat hulle rustig sal wees. “Voor hulle nog roep, sal Ek antwoord, terwyl hulle nog praat, sal Ek hulle gebed verhoor”.  Jes. 65:24

In die Nuus