Donderdag : Mexico

Deur : Skriba  /  October 1st, 2015

Kriminele bendes en delmhandelaars heers in baie woonbuurte waar gelowiges ernstige teenkanting en vyandigheid beleef.  Bid asseblief dat die Kerk van Christus die gemeenskap op ’n positiewe wyse sal aanraak en begelei.  Bid asseblief vir die kerk in Mexico en vra die Here om gelowiges teen vyandige optredes te beskerm. “ As een lid ly, ly al die lede saam ….  ” 1 Kor 12:26

In die Nuus