DOOP

Deur : Skriba  /  December 2nd, 2012

God sluit mense in sy verbond in – wat ‘n wonderlike gedagte.  Kom ons luister aandagtig na die doopformulier en kom onder die indruk van God se liefde en genade vir mense.  Gen 15:18   “Op daardie dag het die Here ‘n verbond met Abraham gesluit ……” 

Gen 17  “Ek sal my verbond met jou sluit ……….”

In die Nuus