EGIPTE (DRINGENDE GEBED)

Deur : Skriba  /  July 18th, 2013

id dat die nuwe konstitusie (grondwet) van Egipte evangelisasie sal toelaat.  Bid vir die beskerming van die minderheid Christene wat deur Moslems verdruk word.  Bid vir krag van die Heilige Gees vir die plaaslike kerke.  Herinner God daaraan dat Hy in die  Ou Testament (Jakob / Josef) en in die Nuwe Testament (Josef / Maria / Jesus) Egipte as beskerming / toevlugsoord gebruik het en vra dat Hy dit weer vir sy kerk sal doen.  “Maar daarna sal Egipte weer bewoon word soos vroeër tye, sê die Here.”  Jer 46:26   Nota:  Hier- die vers getuig van die genade van God, ook teenoor ‘n heiden nasie, wat straf ontvang het.

In die Nuus