Gebed

Deur : Skriba  /  May 30th, 2012

Dierbare Vader, ek dank U vir hierdie dag.  Ek dank U dat ek al die pragtige dinge wat U geskep het kan sien en hoor.  Ek dank U vir elke seëning wat U in my lewe uitstort.  Ek bely dat ek nie altyd praat, dink en doen volgens U woord en U wil nie en ek vra daarom vergifnis vir my sonde.  Dankie dat u Woord in 1 Joh 1:9 sê dat U getrou en regverdig is en dat, as ons ons sonde bely, U ons vergewe.  Skenk my die vermoë om sonde te herken en dit as boos te beskou en gee my die moed om, wanneer ek sonde in my lewe herken, dit te erken en te bely.  Ek bid dat U my, my familie en my vriende sal bewaar van gevaar.  Ons kom skuil by U, want U is ons toevlug en ons veilige vesting, ons God op wie ons vertrou.  Skenk ons die genade om alle dinge wat in ons lewens gebeur met U vreugde te hanteer.    Ek bid dat almal wat ek liefhet U sal ken.  Ek bid dat U liefde, vrede en vreugde in hulle lewens sal heers en dat U in al hulle behoeftes sal voorsien, soos U beloof in Fil 4:19.  O Heer, help my om nie te kerm en kla oor dinge waaraan ek niks kan doen nie en dat ek dit waaraan ek iets kan doen, nie sal nalaat nie.  Gee my die krag om diegene te help wat swak is.  Hef my op sodat ek ander kan ophef.  Gee my wysheid sodat ek ander wat die pad byster geraak het, weer op die regte weg kan bring.  Ek bid dat ek in hierdie dag vir elke mens met wie ek in aanraking kom, tot seën sal wees.  Laat u Naam geheilig word, U  Koninkryk kom en U wil geskied deur my lewe in hierdie dag.  Ek bid dit in Jesus naam.

In die Nuus