GEBEDSBEDIENING IN DIE GEMEENTE

Deur : Skriba  /  February 2nd, 2012

Ons innige wens is om ‘n omvattende gebedsbediening in die gemeente te fasiliteer sodat mense met dieselfde versugtinge by mekaar kan uitkom.  Mense wat familie in die buiteland het, kan mekaar bemoedig, siekes kan saambid, mense kan getuig van gebedsverhoring, mense wat sukkel met sonde kan leer om te bely, sodat ons eerlik, spesifiek en in waarheid kan aanbid.  As eerste stap vra ons dat u vir die proses sal bid en dat die Here ‘n span sal roep om die proses te fasiliteer – is jy dalk deel daarvan?  (Here) “Laat u hand genesing bring, en laat daar tekens en wonders plaasvind deur die Naam van u heilige Dienaar, Jesus.”  Hand 4:30.

In die Nuus