GEBEDSBULLETIN

Deur : Skriba  /  April 1st, 2016

Vrydag: Geestelike leiers: Bid vir geestelike leiers dat hulle hul bediening in die krag van die Heilige Gees sal verrig. Bid vir ’n voortdurende vervulling met die Heilige Gees en dat hulle weer en weer die salwing van die Heilige Gees sal ervaar.  “…laat die Gees julle vervul..” Ef. 5:18

In die Nuus