GEBEDSBULLETIN

Deur : Skriba  /  April 5th, 2016

Dinsdag: Reën: Hoe welkom was die reën nie! – en dit wil vanaand al weer reën. Ons God is getrou en verhoor ons gebede. Erken sy heerskappy oor die wind en weer, dank Hom vir die reën en bid sy seën af op die plekke waar daar reën kort. “U sorg vir die land en gee oorvloed, U maak dit baie vrugbaar. Die groot riviere is vol water, U laat die koring welig staan. Alles is u werk!  .. daar is volop weiding in die woestyn die bulte juig!” Ps. 65:10

In die Nuus