GEBEDSBULLETIN

Deur : Skriba  /  April 6th, 2016

Woensdag: TB in die wêreld: Dit is moeilik om te glo dat TB nog nie hokgeslaan is nie. Bid voortdurend vir deurbrake in meer effektiewe behandeling vir TB. Bid veral dat Christene betrokke sal raak by die hulpverlening aan, bediening en versorging van TB pasiente. Bid vir wonderwerke dat God TB-leiers sal genees. “Almal het verbaas gestaan en God geprys en vol eerbiedige vrees gesê: ‘Vandag het ons ongelooflike dinge gesien”. Luk. 5:26

In die Nuus