GEBEDSBULLETIN

Deur : Skriba  /  April 8th, 2016

Vrydag: Geestelike leiers: Jerigo Mure gebedsgids vra steeds dat gelowiges vir geestelike leiers sal bid. Bid dat hulle die kragtige werking van die Heilige Gees in hul bediening sal ervaar, dat hulle oorwinning oor die Bose sal beleef, dat die vrug van die Gees in hull ewe sigbaar sal wees. “Trek daarom die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil….” Efesiers 6:13

In die Nuus