GEBEDSBULLETIN – 24 APRIL 2016

Deur : Skriba  /  April 29th, 2016

“Mens, die Here het jou bekend gemaak wat goed is: Hy vra van jou dat jy reg sal laat geskied, dat jy liefde en trou sal bewys, dat jy bedagsaam sal lewe voor jou God. Om die Here te dien, dit is wysheid”! Miga 6:8

Sondag: Verootmoediging:  Die Here wil sien dat sy Kerk die evangelie van Jesus as enigste Verlosser na die wereld uitdra – daarom dryf Hy bose geeste uit terwyl hulle daarna verwys( Luk. 5:6) en gee Hy die opdrag aan sy volgelinge in Matt. 28:19. Dink hieroor na en bepaal u rol in hierdie verband.   “….en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judea en in Samaria…… “ Hand 1:8

Maandag: Pinkster 2016. Ons is midde-in die 2016 Pinkstertyd en “Ons volg Jesus” saam met Ds. NJ wat die reeks lei. Vra die Here dat Hy vir ons ’n verwagting sal gee om Hom beter te leer ken met ’n nuwe oorgawe om ons Skeppingsdoel te bereik.   “Toe kniel Josafat en al die mense ……het voor die Here gebuig en Hom eer betoon”. 2 Kron. 20:18

Dinsdag: Reën: Ons harte is vol dankbaarheid vir die welkome reën wat geval het – dit was soos ons gevra het! Loof die Here en dank Hom vir die onbeskryflike gawe! Tog is daar nog dele waar die droogte nog nie gebreek is nie, ons vra dat die Here ook daar sal voorsien. “Jy moet net geduldig bly wag as dit nie gou kom nie, want dit kom verseker, dit sal nie uitbly nie”. Hab. 2:3

In die Nuus