GEBEDSBULLETIN

Deur : Skriba  /  August 25th, 2016

Ons haal vir ons verontmoediging weer Jabez se gebed uit 1 Kron. 4:10 aan omdat so aansluit by die werksaamhede van ons gemeente die afgelope  weke en die week wat kom: “Jabez het die God van Israel aangeroep met die woorde: ‘Stort u seën oor my uit, vergroot my grondgebied, neem my onder u beskerming en weerhou onheil van my sodat geen smart my tref nie’, God het laat gebeur wat hy gevra het”.

Sondag: Verootmoediging: Ons bid vir herlewing en nou sê Nancy DeMoss: “Herlewing is nie net ’n emosionele aanraking nie, dit is ’n totale oorname!” Dit is dieselfde tema wat ons uit die 40-dae haal, afhanklikheid van God uit Matt. 5: “Geseënd is die wat weet hoe afhanklik hul van God is…”.  Praat met ons Here daaroor en kom rus by God se voete.

Maandag: Wildsfees: Hierdie projek is deel van die uitkoms van Jabez se gebed: Ons kry die geleentheid om deel te wees van die bediening van die evangelie 735km vanaf Wellington. Dank die Here vir die geleentheid en vir sy seën wat reeds 5 jaar daarop rus en vra dat beide gemeentes geestelike groei sal beleef uit die verbintenis.  “Julle sal oorgenoeg hê om tee et, julle sal die Naam van die Here prys”.        Joël 2:26.

Dinsdag: Afloop Olimpiese Spele 2016: Miljoene is aangegryp deur die skouspel van die Spele en talle atlete het God gedank vir hul prestasies. Vra die Here om die boodskap van die evangelie deur die atlete en besoekers na alle werelddele waarheen hul terugkeer, uit te dra tot redding van die wat hoor. Vra ook dat die Bybels en literatuur wat versprei is, die boodskap sal dra na jong gelowiges.”Ek, Ek alleen is die Here en daar is geen Heiland buiten My nie”. Jes. 43:11

Woensdag: Pray4Libie: Die lewe vir gelowiges in Libië het al hoe moeiliker geword sedert die rewolusie van 2011; deels vanweë die totale gebrek aan stabiliteit in die land, Hulle loop dikwels die gevaar om ontvoer of besteel of slagoffers van mensehandel te word. Bid vir dié groep gelowiges regoor Libië, dat hulle ‘n kragtige weermag van Jesus sal word! Bid vir die geestelike leiers van dié groepe gelowiges en vir die beskerming van hul mense, veral waar hulle hul geloof met Libiese kennisse deel. “Die wat van Jakob oorbly, sal tussen die volke wees soos dou wat van die Here af kom….” Miga 5:6

 

Donderdag: Terroristiese Organisasies – Taliban: Die Afghaanse Taliban is in 1994 gestig en het vanaf 1996 tot 2001 regeer waarna die VSA hulle beheer oor die land verbreek het. Oor die laaste jaar is Taliban besig om grondgebied terug te herwin en sy invloed groei weer en sy ledetal staan op 35 000. Bid vir verlossing van die leiers, bid vir die verwarring van kommunikasie tussen die leiers en vra dat alle bose planne sal misluk. “Dryf hulle uitmekaar, Here, maak hulle taal onverstaanbaar vir mekaar. Ek sien geweld en oproer in die stad”. Ps. 55:10

 

Vrydag: Geestelike Leiers:  Gesels met die Here oor die geestelike leiers in ons gemeente en bid van Hom vir hulle insig en wysheid af sodat hulle onder alle omstandighede sal weet wat die wil van die Here is en wat vir Hom goed en aanneemlik is.

 

Saterdag: Ons bid: “Here, ek het die koers van my lewe oordink en na u verordeninge teruggekeer” – uit Ps 119:59 en “Hoe aangenaam is u woord, soeter as heuning in die mond. Ps 119:103.

 

In die Nuus